Yazdır

AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491658
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İcra Birimi : AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Muhammen Bedeli : 412501 TL
Dosya Numarası : 2016/10 SATIŞ
İlk İhale Tarihi : 30.01.2017 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
AKYAZI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yeni Mahalle 57 Ada No, 928 Parsel sayılı taşınmaz belediye hudutları içinde, yola cepheli, imar durumu yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. Üzerinde 22-23 yıllık, sıvalı, boyalı ağaç doğrama üzeri kiremit çatılı zemin kat dükkan ve depo üzeri içten merdivenli, 2 kat mesken 3 katlı betonarme yapı bina bulunmaktadır. Zemin kat yol cephesinde ön tarafı kepenkli yer döşemeleri beton 2 adet dükkan bulunmakta, hali hazırda boş depo olarak kullanılmaktadır. Binanın arka kısmında dış kısmında kapıları bulunan, yer döşemeler beton, kapı ve pencereler ağaç doğrama 2 adet depo bulunmaktadır. Ayrıca taşınmazın güney yönünde yaklaşık 22 - 23 yıllık ağaç yapı, çatısı yarısı kiremit yarısı saç, mısır ambarı ve kuruluk ile briket yapı üzeri saç çatılı hali hazırda boş kullanılmayan hayvan ahırı bulunmaktadır. Taşınmaz konut alanı içinde kalmaktadır. Ulaşım imkanları iyi ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte toplam değerinin KDV hariç 412.501,14.-TL'dir.
Adresi : Yeni Mahalle Akyazı / SAKARYA
Yüzölçümü : 684,30 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli Akyazı Revizyon İmar Planı kapsamında " Konut " alanı içerisinde kalmaktadır. Ayrık nizam 3 kat yapılaşma şartlarına haizdir.
Kıymeti : 412.501,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Akyazı Adliyesi Satış Memurluğu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR