Yazdır

PAMUKOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451040
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2016/73 TLMT.
İhale Yeri : PAMUKOVA BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PAMUKOVA/SAKARYA
İcra Birimi : PAMUKOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İkinci İhale Tarihi : 27.12.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 95376 TL
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
PAMUKOVA
İCRA DAİRESİ
2016/73 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Pamukova İlçe, - Ada No, 5841 Parsel No, PAMUKOVA (KÖY) MAH. KAHVEKARŞISI MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Cilt No: 27, Sayfa No: 2619, Ana Taş. Niteliği: Arsa. Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Bağ. Böl. Niteliği : Mesken
Taşınmazın yapılan yüzölçümü hesabı neticesinde 5841 nolu parselin yüzölçümünü tecviz dahilinde korduğu tespit edilmiştir. 5841 nolu parsel arsa vasfında olup henüz cins değişikliği işlemi yapılmamıştır. Parsel üzerinde kat irtifakı vardır. Tapu Müdürlüğünden temin edilen mimari projeye göre 182 m2 taban alanı inşa edilen binanın bodrum katta 1 adet depo bağımsız bölüm ve diğer her katta ikişer daire olmak üzere toplam 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 3 nolu bağımsız bölüm ise deponun üstünde ve parselin batı tarafına rastlamaktadır. 3 nolu bağımsız bölüm malik adına 1/7 hisse oranı ile kayıtlı olup hissesine isabet eden kısım 65,15 m2 dir. Parsel üzerindeki binanın tamamlanmış olduğu gözlemlenmiştir. 5841 nolu parsel imar parseli olup imar planına göre herhangi bir yola terki bulunmamaktadır.
Taşınmaz 5841 nolu parsel üzerinde bulunan zemin üzeri 3 katlı betonarme binanın 3 nolu bağımsız bölüm dairesidir. 3 nolu bağımsız bölüm 1/7 arsa payı oranı ile malik adına kayıtlı olup arsadan hissesine düşen kısım 65,15 m2 dir. 3 nolu bağımsız bölüm binanın depo üstündeki kat olup binanın batı tarafına rastlamaktadır. Parsel üzerinde bulunan depo üzeri 3 katlı betonarme bina her katta 2 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binanın tamamının taban alanı 182 m2 dir. Arsanın alanı ise 456,08 m2 dir. 3 nolu bağımsız bölüm 103,15 m2 dir. Buna göre 3 nolu bağımsız bölüm dairenin değeri hesaplanırsa; bina 0-3 yaşındadır. Bina aşınma payı %4 alınmıştır. Bina yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre değeri 700 TL/m2 dir. Yapı sınıfı 3B yapı sınıfındadır. Dairenin değeri: 103,15 m2 x 700 TL/m2 = 69.316,80 TL, Arsa payı değeri : 65.15 m2 x 400 TL/m2 = 26.060 TL olmak üzere 3 nolu bağımsız bölüm değeri = 95.376,80 TL olarak belirlenmiştir.
Arsa Payı : 1/7
İmar Durumu :Pamukova Belediyesinin 15/03/2016 tarih ve 61293397-310.05.01-149/394 sayılı yazısıyla Sakarya ili Pamukova ilçesi 5841 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/728 sayılı kararı ile Pamukova ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planının iptaline karar verildiği, karara istinaden ilgili parselin imar durumu gönderilemediği, eski imar planına göre konut alanında, ayrık nizam 3 kata imarlı olduğu belirtilmiştir.
Yine Pamukova Belediyesinin 05/10/2016 tarih ve 61293397-310.05-690/1435 sayılı yazısıyla belirtilen 5841 parsel nolu taşınmazın Belediye mücavir alan sınırları içinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına istinaden konut alanında kalmakta olup yeşil alan, imar yolu, spor alanı gibi hususlardan etkilenmediği belirtilmiştir.

Kıymeti : 95.376,80 TL
KDV Oranı : Satış günü esas olan bedel
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : PAMUKOVA BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PAMUKOVA / SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/73 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR