Yazdır

BODRUM 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449490
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 65000 TL
İlk İhale Tarihi : 01.12.2016 10:00
İkinci İhale Tarihi : 02.01.2017 10:00
Dosya Numarası : 2015/6600 ESAS
İhale Yeri : Bodrum 1.İcra Müdürlüğü Koridoru Önü
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BODRUM
1. İCRA DAİRESİ
2015/6600 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 903 Ada No, 3 Parsel No, Eskiçeşme/Gümbet Mahalle/Mevkiinde kayıtlı Arsa niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesi.Taşınmazın 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Bodrum Belediye Başkanlığından gelen 12/01/2015 tarih ve 13225515-310.05.02-194-668-945 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu parsel 21/12/2003 tarih ve 2003/2971 sayılı Muğla Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Bodrum koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında;II. Derece etkileme Geçiş alanında, Turizm yerleşme alanında ve fay hattında kalmaktadır.TAKS:0,20 ve KAKS:0,40 inşaat emsal alanına sahip olup,Yollardan ve Kamu alanından 5 metre,komşudan 3,5 metre çekme mesafesi gerekmektedir.Parselin tamamı çekme mesafesi içerisinde kaldığından tek başına yapılaşmaya gidilemez.Kıymet takdirine konu taşınmaz Bodrum merkezden yaklaşık 3,5 km mesafededir.Gümbet Barlar Sokağında, Sami Otel ile Naga Beach otel arasında kalan sıfır boş konumda bir parseldir.İmar durumundan da anlaşılacağı üzere çekme mesafelerinden dolayı tek başına yapılaşmaya gidilemez ve üzerine inşaat yapılamaz.

Adresi : Gümbet barlar Sokağında Sami Otel ile Naga Beach Otel arasında kalan yola sıfır boş konumdaki parsel.

Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Bodrum 1.İcra Müdürlüğü Koridoru Önü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/6600 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR