AYVACIK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık Arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448782
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcra Birimi
:
AYVACIK İCRA DAİRESİ
Dosya Numarası
:
2016/211
Muhammen Bedeli
:
133852 TL
İlk İhale Tarihi
:
01.12.2016 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
26.12.2016 11:00
İhale Yeri
:
BELEDİYE NİKAH SALONU AYVACIK/ÇANAKKALE -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AYVACIK

İCRA DAİRESİ

2016/211 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Bilgileri : Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Kocaköy Köyü Kızılköy Mevkii 227 ada, 13 parsel; 11.154,35m² yüzölçümlü, Tarla Ana Taş.Nitelikli olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmazın toprak yapısı, su ve rüzgar erozyonu ile tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan, iyi verimli, derin profilli ve su tutma kapasitesi iyi bir yapıdadır.Ekolojik şartlara uygun olarak kültür bitkilerinin yetiştirilebileceği tarım arazisidir.Tarım, alet ve ekipmanlarının kullanımına uygundur.Söz konusu taşınmaz eğimli arazi pozisyonunda olup, kuzey yönünde eğimi %1 civarındadır.Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu su yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamamaktadır.Taşınmazın tahmini yarısına 5x5 metre sıra aralıkları ile tesis edilmiş 200 adet 4-5 yaşlarında zeyin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz fiiliyatta zeytin dikili olduğundan kapama zeytinlik olarak değerlendirilmiştir.Taşınmaz üzerindeki zeytin ağaçlarının ilaçlama, budama ve sulama gibi kültürel bakım işleri yapılmıştır.

Adresi : Kızılköy Mevkii Kocaköy Köyü Ayvacık/Çanakkale

Yüzölçümü : 11.154,35 m2

İmar Durumu : Çanakkale İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 01/07/2016 tarih ve 50472007-754-E.7547 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 07/07/2011 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Tuzla Termal Turizm Merkezi içerisinde ve "Tarımsal niteliği korunacak alan" lejantında kaldığı, bu alanlarda ilgili plan notlarının "6.2.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" maddesinin geçerli olduğu, aynı zamanda taşınmazın 1/100.000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında da "Tarım Alanı" lejantında kaldığı, ancak parselin kamu eline geçmiş herhangi bir kadastro yoluna ceplesi olmadığından imar durumu ve inşaat izni verilemediği, Müdürlük Arşivinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine rastlanılmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 133.852,20TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Denizbank A.Ş. Lehine ipotek mevcuttur.

1. Satış Günü : 01/12/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 26/12/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : BELEDİYE NİKAH SALONU AYVACIK/ÇANAKKALE -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/211 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve ihale teminat bedelini Altınoluk Vakıflar Bankası nezdindeki TR260001500158007300577598 nolu IBAN'a yatırabilecekleri ilan olunur.06/10/2016İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR