Yazdır

ALANYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448480
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 23.12.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 3236090 TL
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 10:00
Dosya Numarası : 2014/3337 ESAS
İhale Yeri : Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ALANYA 3. İCRA DAİRESİ

2014/3337 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satışa konu taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya İli , Alanya İlçesi , Tepe Mah. 1752 Ada No, 17 Parselde kayıtlı 7.191,31 m2 yüzölçümü "Arsa" vasıflı taşınmaz olup Borçlu "E. G.(Mahmut oğlu)" adına TAM Hisse kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde,"İht.Haciz" ve Muhtelif "İc.Haciz" şerhleribulunmaktadır.
BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 1752 ada (17) Nolu parselin; Kuzeyi Yol (1220 nolu Sok.), Doğusu Yol (açılmamış imar yolu), Batısı 18 numaralı Parsel ve Yol (Açılmamış İmar Yolu),Güneyi 16,18,19 numaralı Parsel ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.
ADRESİ : Tepe Mahallesi, 1220 Sok.-
İMAR DURUMU : Parsel.Ayrık nizam % 20 taban alanlı 2 KatKonut yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma yoktur.
HALİHAZIR DURUMU : Parsel Kuzeyden Güneye doğru alçalan tahminen %10-15 Meyilli olup Teraslanmamışdoğal hali ile durmakta olup Üzerinde münferit Çam ağaçları bulunmaktadır Parselin çevre güvenlik duvarı-Tel-Çit vs. yoktur.parselin Güney-Batı bitişiğindeki parseldeVillalar yapılarak site kurulmuştur. Parselin kadastral yolubulunup İmar yolları henüz açılmamıştır. Parselde Panaromik Alanya ve Deniz manzarası bulunmaktadır.Parselin Dop.Yeşil alan,Yol vb. terkleri yapılmış Net İMAR PARSELİ halindedir.
Parselde Elektrik, su, Ptt, Hakim manzara ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup, alt yapı,Gürültü ve hava kirliliği yoktur.
Parselin tahminen (Kuş Uçuşu) 90 Mt. Güneyinde "120 nolu Sok.", 100 Mt. Güneyinde "Helikopter Pisti", 720 Mt. Güneyinde "Yayla yolu-Bektaş-Tepe yolu Kavşağı", 1000 Mt. Güneyinde "Bektaş Camii", 2655 Mt. Güney-Batısında "Çevre Yolu", 4450 Mt.Güney-Batısında "Deniz" bulunup, Parselin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 500 Mt. 'dir.
DEĞERİ :Yukarıda açıklanan hususlar,bulunduğu yer.konumu vb. Değerine etki eden hususlar nazara alındığında ; Söz konusu Alanya ilçesi,TEPE Mahallesi,1752 ada (17) nolu Parselde kayıtlı 7191,31 M2 alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazmuhdesatları ile Birlikte (450TL/M2) Toplam " 3 236 090,00(Üçmilyon İkiyüzotuzaltıbin doksanTürk Lirası)Değer taşır. Yüzölçümü : 7.191,31 m2 İmar Durumu : Yukarda bahsedildiği gibi

Kıymeti :3.236.090,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibi
1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 Mezat Salonu ALANYA / ANTALYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3337 Esassayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.06/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR