İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 835 m2 arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699503
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : ÇAYIRBAŞI MAH. / BÜYÜKDERE
: 835
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/3589 ESAS
Muhammen Bedeli
:
10110960 TL
Birinci Satış Günü
:
30.01.2018 11:20
İkinci Satış Günü
:
02.03.2018 11:20
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü mezat salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/3589 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, Çayırbaşı Sokağı Mevkii, 542 ada, 6 parselde kayıtlı, 835,50 m2 Yüzölçümlü Arsa'nın tamamı olup, taşınmaz, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, Çayırbaşı Caddesinde, Çayırbaşı Caddesinden 18 dış kapı numarası alan adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu lokasyon İstanbul'un prestijli konut, ofis ve turizm bölgelerinden olan Boğaziçi Alanı içerisinde kalmaktadır. Bununla beraber Avrupa Yakası Sahil Yolu Ana arterine yakın konumdadır ve Boğaz manzarasından istifade eder niteliktedir. Yakınında sosyal donatı alanları, turizim işletmeleri, kültür ve eğitim yapıları ile sağlık yapıları bulunmaktadır. Belediye altyapı ve üstyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Toplu ulaşım hizmetlerinden istifade edebilmektedir. Boğaziçi sahil şeridine yürüme mesafesindedir. Satış konusu arsa nitelikli taşınmazın içerisinde, hali hazırda harap vaziyetteki iki katlı bir yapı yer almaktadır. Bu yapının taban alanı yaklaşık 120 m2 olmak üzere, iki kattan müteşekkildir ve yaklaşık 240 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Yapının uzun zamandır kullanılmadığı, hem yapısal bileşenlerinde esaslı hasarlar ve eksiklikler, hem de bahçesinde yabani bir bitki örtüsü bulunduğu görülmektedir. Satış konusu arsanın Boğaziçi Sahil Şeridine paralel olan ve her kısmından deniz manzarası olan cephesi yaklaşık 72 mt., derinliği ise yaklaşık 11,50 mt. olmak üzere yaklaşık 840 m2 olarak ölçülmüştür. Satış konusu arsanın imar planı notlarından da anlaşıldığı üzere, Boğaziçi Öngörünüm koruma alanındaki kısıtlı yapılaşma alanı kapsamında bulunduğu ve bu sebeple ancak taban alanı 42 m2 olan 4 mt. yükseklikli bir bina yapılabilecektir. Taşınmazın yoğun ticaret + konut bölgesinde ve rağbet gören mevkide oluşu, imar durumunda herhangi bir kısıtlamanın olmayışı, yapı yaşı ve buna bağlı olarak yıpranması, arsa payı, kira getirisi, Kamu hizmetlerinden yararlanma durumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri (m2 birim fiyatı), çevrede emsal emlak alım satım rayici ile değerini olumlu olumsuz etkileyecek tüm özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir;
ARSANIN DEĞERİ: 10.026.000,00 TL
BİNANIN DEĞERİ: 84.960,00 TL
TOPLAM KIYMETİ:10.110.960,00 TL'dır.
Adresi : İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ, ÇAYIRBAŞI CADDESİ, DIŞ KAPI NUMARASI :18
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 11.11.2015 gün ve 3043 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi 93 pafta 542 ada 6 parsel sayılı yer; 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Sahil şeridinde- Çayhane alanında" kalmakla birlikte Eski Esere Bitişik yapılanma olup, planda belirtilen blok ebatlarında (7,00m x 6,00m), H:4.00m irtifada yapı yapılabilir. Bu alanda 2960 sayılı Boğaziçi Yasasına uygun hazırlanacak teklif projeler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uygun bulması ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile uygulanacaktır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 10.110.960,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/01/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 02/03/2018 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü mezat salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3589 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR