Yazdır

BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık 7200 m2 arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00519959
Şehir : Kayseri / Bünyan
: 7200
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ OLAY 29.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2016/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli : 22506 TL
İhale Yeri : BÜNYAN ADLİYESİ,DURUŞMA SALONU
İlk İhale Tarihi : 23.02.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi : 23.03.2017 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BÜNYAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN:
Özellikleri : KAYSERİ İli, Bünyan İlçesi, Fatih (Karakaya) Man. 116 Ada, 145 Parsel sayılı,
tapuda tarla olarak kayıtlı, 7.200,00 m2 alanlı taşınmaz Kıymeti : 22.506,00-TL
KDV Oram :%18 Kaydındaki Şerhler : Kaydmdaki gibidir
Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz, Kayseri
ili, Bünyan İlçesi, Karakaya/Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır, taşınmaz kumlu, tırılı toprak yapısında, sulama imkanı olmayan eğimli bir yapıya sahiptir, taşınmazın üzerinde kavak ve söğüt ağaçları yer almaktadır, taşınmaz aktif olarak tarımda kullanılmamaktadır. " denilmektedir.
1. Satış Günü : 23/02/2017 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 23/03/2017 günü 10:00 -10:10 arası

Satış Yeri : BÜNYAN ADLİYESİ,DURUŞMA SALONU

SATIŞ ŞARTLARI :
1- 1-Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtilen taşınmazın ihalesi 23/02/2017 günü saat 10:00'dan - 10:10'a Bünyan Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23/03/2017 tarihinde ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 23/03/2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fıziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına yatırılmış olması gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler ise teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukanda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ügili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve îflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsüen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgüi dosyada mevcut her türlü bügi ve belgeyi görmüş okumuş biliyor sayılacakları.
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişüer ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili haklan için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katümalan gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcüara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3 Satış sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR