Yazdır

VAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 420 m2 arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622993
Şehir : Van / İpekyolu
Semt-Mahalle : ŞEREFİYE MAH. / VALİMİTATBEY
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 13.09.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 126000 TL
İkinci İhale Tarihi : 10.10.2017 10:00
Dosya Numarası : 2015/287 TLMT
İhale Yeri : VAN ADALET SARAYI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ İPEKYOLU /VAN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
VAN 2. İCRA DAİRESİ
2015/287 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Cilt No: 16, Sayfa No: 1520, 1796 Ada, 96 Parsel, Yüzölçüm: 420,00m2, Ana Taş. Nitelik: Arsa
Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre;
Değerleme konusu taşınmaz Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz Çohaz Petrole 500mt. Garipler Mezarlığına ise yaklaşık 200mt mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde genel itibariyle 3-4 katlı konutlar yer almaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Olumlu Etkenler: Ulaşım Kolaylığı, Alt yapının tamamlanmış olması, Olumsuz Etkenler: Parsel alanının küçük oluşu
İMAR DURUMU: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ' nın 13/05/2015 tarih M.65.1.VBB.0.13-04/2/743 sayılı yazılarında; '' Söz konusu taşınmaz uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz imar planımızda Ayrık nizam 4 kat yollardan 5 metre komşudan 3 metre konut alanı ve 0,30 TAKS 1,20, KAKSolarak planlanmıştır'' denilmektedir.
Kıymeti : 126.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 13/09/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/10/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : VAN ADALET SARAYI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ İPEKYOLU /VAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İcra İflas Kanununun 127. maddesi uyarınca, "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı veya elektronik ortamda yapılan tebliğ tebligat yerine geçer."tebliğ yapılamayan diğer ilgililere gazete ilanının- elektronik ortamda yapılan tebliğin tebligat yerine kaim olacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/287 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR