KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan hisse paylı bahçeli kargir ev satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00642944
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 28.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/2625 ESAS
Muhammen Bedeli
:
20000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.09.2017 10:30
İkinci Satış Günü
:
16.10.2017 10:30
Satış Yeri
:
Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu - M.Ali Paşa Mah.Doğu Kışla Parkı İçi No:28 İZMİT / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ
1. İCRA DAİRESİ
2015/2625 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Kocaeli İli İzmit İlçesi 4297 Ada3 Parsel sayılı taşınmaz 360,00 m2 miktarında ve bahçeli kargir ev vasfında olup, 45/720 hissesi (22,50 m2) borçlu adına kayıtlıdır. Dosyada mevcut 10/10/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmazın topografik yapısı oldukça eğimli ve dik şeklindedir. Parsel üzerinde binalar bulunmakta olup, ekonomik ömrünü tamamladıklarından değer takdir edilmemiştir.
Adresi : Turgut Mah.İsmail Kolaylı Cad No:150 ve 148 İzmit/Kocaeli
İmar Durumu : İzmit Belediyesinin 19.02.2016 tarih, 3172 sayılı imar durumu yazısına göre "konut alanında" kalmakta, ayrık nizam, 3 kat, TAKS 0,40-KAKS 1,20, ön bahçe ve yan bahçe çekme mesafesi 5 m. şartı bulunmaktadır. Parsel derinlik şartını sağlamadığından, 4 nolu parselle tevhid edilmesi gerekmektedir. Proje tanzim edilmez.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/09/2017 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 16/10/2017 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Büyükşehir Belediyesi Mezat Salonu - M.Ali Paşa Mah.Doğu Kışla Parkı İçi No:28 İZMİT / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2625 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlar ile haciz ve ipotek alacaklılarına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı İİK.127.md.gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR