Yazdır

TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan arsa satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622684
Şehir : İzmir / Torbalı
Semt-Mahalle : SUBAŞI MAH. / SUBAŞI
Kaks (Emsal) : 1,20
: 421
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 117818 TL
İkinci İhale Tarihi : 22.09.2017 15:10
İlk İhale Tarihi : 22.08.2017 15:10
Dosya Numarası : 2017/366 Esas
İhale Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU TORBALI/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
TORBALI
İCRA DAİRESİ
2017/366 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Zemin Tipi: Ana Taşınmaz, Zemin No:30797064,İzmir İl, Torbalı İlçe, Subaşı Mahallesi, Çatalbaşı Mevkii, 17 Cilt, 1650 Sayfa Nolu, 109 Ada No, 9 Parsel No, 471,27m2 Yüzölçümlü, Ana Taş.Nitelik: Arsa olan borçlu adına tam hisseli Arsa
ÖZELLİKLERİ: Parsel, ilçenin Subaşı Mahallesinde doğusunda 109 ada 2 ve 3 parsel bulunmakta bu parseller 328 sokağa cephelidir. Güneyinde 109 ada 10 parsel bulunmaktadır. Konu taşınmazın geometrik şekli dikdörtgen topoğrafik konumu düzdür. Alt yapı tesisleri mevcut, Belediye Hizmetlerinden istifade etmektedir. Ulaşımı kolaydır. Taşınmaz doğusunda kalan 328 sokağa 35 m., bu sokağın Süleyman Bozkurt caddesi ile kesişim kavşağına140metre mesafededir. Etrafında az sayıda tek katlı yığma yapılar mevcut olup, mahallenin az gelişmiş bulunduğu bölge kapsamına girmektedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Zemin değeri: Çevredeki emsal nitelikteki parsellerin zemin rayiç değerleri dikkate alınarak yapılan kıyaslama neticesinde parselin zemin birim rayiç değerinin 250,00 TLolduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır. Bu ölçütlere göre Keşif Tarihi itibarı ile; Zemin Değeri: 471,27(m2)*250 TL/m2=117.818 TL olmaktadır.Taşınmazın, özellikleri, çevrede emsal niteliklere haiz taşınmaz ve yapı değerleri de göz önüne alınarak yapılan araştırma ve irdelemeler ile kıyaslamalar neticesinde değerlendirilmiştir.
Adresi : İzmir İl, Torbalı İlçe, Subaşı Mahallesi, Çatalbaşı Mevkii, 17 Cilt, 1650 Sayfa Nolu, 109 Ada No, 9 Parsel,
Yüzölçümü : 471,27 m2
İmar Durumu :Torbalı Belediye Başkanlığının 27.01.2017 tarih 1690 sayılı yazısında, ilçenin Subaşı Mahallesi, 109 ada, 9 sayılı parsel de bulunan taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “konut alanı TAKS:0,30 KAKS:1,20 Ayrık Nizam 4 Kat” olarak markalandığı” belirtilmektedir
Kıymeti : 117.818,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/08/2017 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 22/09/2017 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU TORBALI/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/366 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR