AMASYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazineye ait arsanın satış ihalesi

AMASYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00674647
Şehir : Amasya / Merkez
: 856
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 09.10.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Amasya Defterdarlık-Milli Emlak Müdürü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

AMASYA VALİLİĞİ-DEFTERDARLIK- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA

İli/İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Hazine Hissesi Yüzölçümü m²

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale tarihi

İhale Saati

1

Amasya / Merkez

HELVACI

355

14

856,59

856,59

ARSA

Konut dışı kentsel çalışma alanı

730.000,00

146.000,00

25.10.2017

09:30

1-) İhale, Ziyapaşa Bulvarındaki Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, - Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),
- Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, - Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.

3-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ziyapaşa bulvarındaki Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

4-) İhale komisyonu ihaleyi neden göstermeksizin yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL 'yi geçmesi durumunda % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR