BİTLİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazineye ait arsa satılacaktır

BİTLİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115494
Şehir : Bitlis / Merkez
: 3599
İmar Durumu : Toplu Konut
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hüsrevpaşa Mahallesi, 67250,3.599,14,Arsa, A-7 Konut Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİTLİS İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ
NO
KÖY/MAH. ADA PARSEL Y.ÖLÇÜM (m²) HAZ. HİS. VASFI FİİLİ
DURUMU
İMAR DURUMU MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 13010104879 Hüsrevpaşa Mahallesi 672 50 3.599,14 Tam Arsa Boş A-7 Konut Alanı 1.260.000,00 252.000,00 28.01.2020 09:30


1) Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-)Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c-)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d-) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2020) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
e-) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.
3) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6) Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.bitlis.csb.gov.tr adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR