HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hatay Samandağ'da arsa satışı

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet konut-ticaret alanı nitelikli arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.05.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

S.N İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (M²) HİSSESİ
(M²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT(%10) İHALE SAATİ
1 SAMANDAĞ ALEVIŞIK 4208 1000 TAM KONUT+TİCARET ALANI 5.222.563,78 522.256,38 14:00
2 SAMANDAĞ ALEVIŞIK 4747 419 TAM KONUT+TİCARET ALANI 2.103.128,60 210.312,86 14:30
3 SAMANDAĞ ALEVIŞIK 4749 675 TAM KONUT+TİCARET ALANI 3.388.095,00 338.809,50 15:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 05.05.2020 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde; Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca oluşturulacak Komisyon huzurunda ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda birinci (1), ikinci (2) ve üçüncü (3) sırada olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü arttırma sureti ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin;

  1. Geçici Teminat Bedelinin Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

  2. Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh il muhabiri) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

  3. Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği,

  4. Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu, (teklif mektubunun posta ile gönderilmesindeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

  5. İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedeli ve geçici teminat bedelini Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01 nolu hesabına yatırması gerekmektedir.

2- Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Samandağ yerleşimini kapsayan 1.Etap ilave ve Revizyon 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7.Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

3-Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesna değildir ve tüm giderler istekliye aittir. İhale bedeli peşin ödenecektir.

4-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler için şartname bedeli 1.000,00- TL olup, bu bedelin Başkanlığın hesabına yatırıldığına dair makbuz mukabilinde temin edilmesi gerekir. (Kışlasaray Mahallesi.Fevzi Çakmak Cad. No:17 Antakya/HATAY)

5-İdareye (Hatay YİKOB) borcu olanlar ihaleye katılamaz.

6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.hatay.gov.tr/yikob adresinden öğrenilir." (TEL: 0326- 214 03 30 Dahili:2138 -0545 927 49 45 Mahmut ŞEN) İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR