HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hassa Belediyesi tarafından 16 adet imarlı arsa ihaleyle satılacaktır

HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078451
Şehir : Hatay / Hassa
Semt-Mahalle : ARDIÇLI MAH. / HASSA
: 642
İmar Durumu : Ticari Konut
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HATAY EXPRES 11.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hassa belediye başkanlığı tarafından ardıçlı ve aktepe mahallelerinde toplam 16 adet imarlı arsa ihaleyle satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Hassa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hassa Belediyesi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay İli Hassa İlçesi Ardıçlı (Şükrükanatlı Mh.) ve Aktepe Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz parselleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1-Satışı yapılacak olan taşınmazların listesi aşağıda tabloda belirtilmiştir.

İhale No İlçe/
Mahalle
İmar Durumu Ada No Parsel No Yüz ölçümü (m2) Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
2019/73 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. B-3 Ticaret + Konut Alanı 340 1 642,12 m2 192,636.00 TL 5,779.08 TL 10:30
2019/74 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. B-3 Ticaret + Konut Alanı 340 2 678,09 m2 203,427.00 TL 6,102.81 TL 10:40
2019/75 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. B-3 Ticaret + Konut Alanı 341 1 711,62 m2 213,486.00 TL 6,404.58 TL 11:50
2019/76 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. B-3 Ticaret + Konut Alanı 341 2 719,62 m2 215,886.00 TL 6,476.58 TL 11:00
2019/77 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 365 1 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 11:10
2019/78 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 365 2 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 11:20
2019/79 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 365 3 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 11:30
2019/80 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 365 4 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 14:10
2019/81 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 366 1 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 14:20
2019/82 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 366 2 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 14:30
2019/83 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 366 3 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 14:40
2019/84 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 366 4 1.878,01 m2 469,502.50 TL 14,085.08 TL 14:50
2019/85 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu 371 1 12.495,21 m2 4,498,275.60 TL 134,948.27 TL 15:00
2019/86 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 372 1 2.084,68 m2 521,170.00 TL 15,635.10 TL 15:10
2019/87 Hassa Ardıçlı (Şükrükanatlı M.) Mh.. Taks=0.30,E=2.40, Y Ençok 8 Kat 372 3 2.085,01 m2 521,252.50 TL 15,637.58 TL 15:20
2019/88 Hassa Aktepe Mh. Belediye Hizmet Alanı - 130 220,00 m2 220,000.00 TL 6,600.00 TL 15:30

2- İhale için belirlenen geçici teminat % 3 olup, kesin teminat % 6 dır.
3- İhale 04.12.2019 tarihinde Çarşamba günü yukarıda belirtilen ihale saatinde Hassa Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması veya ertelenmesi halinde 25.12.2019 tarihinde aynı şartlarda tekrardan ihale edilerek satışı yapılacaktır.
4- İhaleye birinci başvurular 04.11.2019 tarihinde itibaren başlayıp 03.12.2019 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. İhalenin tekrarı halinde birinci ihaleden sonra ikinci başvurular 16.12.2019 tarihinde başlayıp 24.12.2019 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.
5- Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardan ihaleye yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 2531 Sayılı Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun kapsamında olanlar ile ihale komisyonunda görev alanların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamazlar.
6- İhaleye katılacak olan gerçek kişiler ihale saatinden önce her ihale için ayrı ayrı başvuru dilekçesi, nüfuz cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, eğer teklif veren tüzelkişi ise şirketi temsile yetkili kişi olduğunu gösteren temsil (yetki) belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş imza sirküleri, diğer tüzel kişilerde yetkili organlar tarafından yetkili kılınan temsilciye ait tasdikli temsil (yetki) belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten iştirak edilecekse, ihalelere ve açık artırmalara iştirak, pey sürme, pey çekme, taşınmaz gayrimenkul kiraya veya satın alınması yetkilerini içeren noterce düzenlenmiş vekaletname ve ihaleye katılacak olan kişinin imza sirküleri ile geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz ile birlikte bizzat müracaat edeceklerdir. Elektronik ortamda veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İhale sözleşmesi, sözleşmeye davet tebliği yapıldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde imzalanacaktır. İhale bedeli sözleşmeden sonra Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine veya T.C. Ziraat Bankası Hassa Şubesi TR22 0001 0003 8531 4455 9750 01 IBAN nolu hesabına otuz (30) gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. İhale bedeli sözleşme ile aynı gün içerisinde ödenmesi halinde kesin teminat bedeli alınmayacaktır. İhale bedeli yatırılmadığı veya eksik ödendiği takdirde ihale iptal edilecektir. Yatırılan tutar ile geçici veya kesin teminat bedeli Belediyemize gelir olarak kayıt yapılacaktır.
8- İhale edilen taşınmazlara ait her türlü resim, vergi, harç vb. giderleri alıcıya ait olacaktır.
9- İhale uhdesinde kalan ancak ihale bedelini yatırmayanlar aynı taşınmazın ileri ki bir tarih de yeniden satışa çıkarıldığında daha ucuza ihale edilirse aradaki fark İcra İflas Kanunu kapsamında önceki uhdesinde kalandan tahsil edilir.
10- İhale şartnamesini Belediyemiz web sitesi olan www.hassa.bel.tr veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İlan olunur. 04.11.2019

Hassa Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR