BURSA 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hacıilyas'da natamam binanın hissesi icradan satılıktır (Çoklu satış)

BURSA 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788581
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : HACI İLYAS MAH. / ULUMAHALLE
: 1073
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/6358 ESAS
Muhammen Bedeli
:
62089 TL
Birinci Satış Günü
:
24.05.2018 13:45
İkinci Satış Günü
:
21.06.2018 13:45
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
BURSA 15. İCRA DAİRESİ
2016/6358 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : ( Osmangazi Tapu Müdürlüğü'nün 15/03/2018 tarihli yazıları ile Hacıilyas Mahallesi eski 2735 ada 4 parsel sayılı taşınmaz 24/08/2017 tarih 36948 yevmiyeli tevhit işlemi sonucu 2735 ada 15 parsel olduğu daha sonra iş bu taşınmazın da 24/08/2017 tarih 36963 yevmiyeli ifraz işlemi sonucu yeni 2735 ada 16, 17 parsel sayılı taşınmazlar olduğu bildirilmiştir)
1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 16 parsel sayılı ve 122,89 m2. miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın 11467/598330 hissesi 8.331,60TL Muhammen Bedel ve %18 KDV oranı ile satışa sunulmuştur.
ÖZELLİKLERİ: Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Hacıilyas Mahallesi, 3. Dinç Sokak, no: 11 adresindeki 122,89 miktarlı ve hisseli parsel ile bu parselin büyük bir kısmı üzerine, bodrum+zemin+4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılmakta olan 1 adet binadan ibarettir.
İnşaat firması tarafından bodrum katı sığınak, depo ve otopark, zemin katı dükkan veya ofis, üst katları ise mesken nitelikli olarak yapılmakta olan binanın sadece karkas inşaatının ve kısmen dış duvarlarının tamamlanmış olduğu, genel durumu itibarı ile iç ve dış cephe bölme duvarları da dahil olmak üzere diğer tüm imalatların ve çatısının bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaza ait tapu kayıt bilgilerinin incelenmesi sonucunda, bina içerisinde yer alan dükkan, ofis ve daireler ile ilgili olarak kat irtifakı tesisi işlemlerinin de yapılmamış olması nedeni ile bu dükkan, ofis ve dairelerin henüz bağımsız bölüm niteliğini kazanamamış oldukları ve taşınmazın ana niteliğinin ise halen Arsa olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Halihazırda, inşaat yapım çalışmalarının sürdürüldüğü görülen binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, inşaat taban alanı 83,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 6 kat*83,00 = 498,00 m2. dir. Buna göre, yapılacak genel değerlendirmeye esas olmak üzere binanın bitmiş (% 100) durumu dikkate alınmak sureti ile hesap yapılması gerektiğinden, henüz inşaat halinde olan binanın mevcut durumu itibarı ile fiziki gerçekleşme oranının % 60 seviyesinde olduğu belirlenmiştir.
Genellikle alt katları işyeri ve üst katları ise mesken amaçlı olarak kullanılan 5 veya 6 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.
Not : Yapının kıymetlendirilmesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.05.2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkındaki tebliğde yer alan III. Sınıf, B Grubu yapıların fiyatı olan 838,00 TL/m2. birim fiyatı esas alınmış olup, arsa fiyatı ise piyasa araştırmaları yapılmak sureti ile ortalama fiyat tespit edilerek uygulanmıştır.
Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 16 nolu parsel :
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 11467/598330 oranındadır.
1) 6 Katlı B.A. Karkas Bina Kıymeti: 498,00 m2. *838,00 TL/m2. * 0,60 = 250.394,40 TL.
3) Arsa Vasıflı Parsel Kıymeti.: 122,89 m2. * 1.500,00 TL/m2. * 1,00= 184.335,00 TL.
KIYMETLER GENEL TOPLAMI (1+2): 434.729,40 TL.
BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR..: 424.729,40 TL. * 11467/598330 = 8.331,60 TL.
İMAR DURUMU: Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 16 parsel, 1/1000 ölçekli Santral Garaj-Hacıilyas İmar Planı Değişikliği kapsamında, H: 15,50 m. (5 kat), olan bitişik nizam ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.331,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz bilgilerinin Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; H: Tabakhane çırkabından beher hafta Perşembe günü seher vaktinden grup vaktine kadar sulama hakkının ¼ hissesi, yani 1 den 5 e kadar sulama hakkı vardır, denilmektedir.
1. Satış Günü : 24/05/2018 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 21/06/2018 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 17 parsel sayılı ve 1.073,77 m2. miktarlı Tütün Deposu ve Arsası vasıflı taşınmazın 11467/598330 hissesi 62.089,40TL Muhammen Bedel ve %18 KDV oranı ile satışa sunulmuştur.
ÖZELLİKLERİ:Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Hacıilyas Mahallesi, 5. Kavaklı Sokak, no: 12 adresindeki 1.073,77 miktarlı ve hisseli parsel ile bu parselin büyük bir kısmı üzerine, bodrum+zemin+4 normal katlı olmak üzere toplam 6 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılmakta olan 1 adet binadan ibarettir. Tapu bilgilerinde Tütün Deposu vasıflı olarak kayıtlı olan söz konusu taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, deponun yıkılmış olduğu ve yerine 1 adet bina inşaatına başlanıldığı görülmüştür.
İnşaat firması tarafından bodrum katı sığınak, depo ve otopark, zemin katı dükkan veya ofis, üst katları ise mesken nitelikli olarak yapılmakta olan binanın sadece bodrum, zemin, 1. ve 2. normal katların sadece karkas inşaatının ve kısmen dış duvarlarının tamamlanmış olduğu, genel durumu itibarı ile bu katların iç ve dış cephe bölme duvarları da dahil olmak üzere diğer tüm imalatlar 3. ve 4. normal katların bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaza ait tapu kayıt bilgilerinin incelenmesi sonucunda, bina içerisinde yer alan dükkan, ofis ve daireler ile ilgili olarak kat irtifakı tesisi işlemlerinin de yapılmamış olması nedeni ile bu dükkan, ofis ve dairelerin henüz bağımsız bölüm niteliğini kazanamamış oldukları ve taşınmazın ana niteliğinin ise halen ?Tütün Deposu?olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Halihazırda, inşaat yapım çalışmalarının sürdürüldüğü görülen binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, inşaat taban alanı 720,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 6 kat*720,00 = 4.320,00 m2. dir. Buna göre, yapılacak genel değerlendirmeye esas olmak üzere binanın bitmiş (% 100) durumu dikkate alınmak sureti ile hesap yapılması gerektiğinden, henüz inşaat halinde olan binanın mevcut durumu itibarı ile fiziki gerçekleşme oranının % 45 seviyesinde olduğu belirlenmiştir.
Genellikle alt katları işyeri ve üst katları ise mesken amaçlı olarak kullanılan 5 veya 6 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.
Not : Yapının kıymetlendirilmesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.05.2017 tarih ve 30056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkındaki tebliğde yer alan III. Sınıf, B Grubu yapıların fiyatı olan 838,00 TL/m2. birim fiyatı esas alınmış olup, arsa fiyatı ise piyasa araştırmaları yapılmak sureti ile ortalama fiyat tespit edilerek uygulanmıştır.
Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 17 nolu parsel :
Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 11467/598330 oranındadır.
1) 6 Katlı B.A. Karkas Bina Kıymeti: 4.320,00 m2. *838,00 TL/m2. * 0,45 = 1.629.072,00 TL.
3) Arsa Vasıflı Parsel Kıymeti.: 1.073,77 m2. * 1.500,00 TL/m2. * 1,00= 1.610.655,00 TL. KIYMETLER GENEL TOPLAMI (1+2): 3.239.727,00 TL.
BORÇLUNUN HİSSESİNE İSABET EDEN MİKTAR.: 3.239.727,00 TL. * 11467/598330 = 62.089,40 TL.
İMAR DURUMU: Hacıilyas Mahallesi, 2735 ada, 16 parsel, 1/1000 ölçekli Santral Garaj-Hacıilyas İmar Planı Değişikliği kapsamında, H: 12,50 m. (4 kat), olan bitişik nizam ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 62.089,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz bilgilerinin Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; H: Tabakhane çırkabından beher hafta Perşembe günü seher vaktinden grup vaktine kadar sulama hakkının ¼ hissesi, yani 1 den 5 e kadar sulama hakkı vardır, denilmektedir.
1. Satış Günü : 24/05/2018 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 21/06/2018 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete ve elektronik ilan, İİK 127 maddesi gereği tebliğ yerine geçecektir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6358 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR