GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gönen/Kurtuluş'da 2 adet arsa belediyeden satılıktır

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00933308
Şehir : Balıkesir / Gönen
Semt-Mahalle : KURTULUŞ MAH. / GÖNEN
Yayınlandığı Gazeteler

GÖNEN POSTASI 23.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÖNEN POSTASI 28.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
06.02.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni Huzurunda - Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen/BALIKESİR / Gönen Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü - Gönen/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

 2. - İhale 07.02.2019 Perşembe günü saat 14.00’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 3. - Geçici teminatlar muhammen bedelin %3 ’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

 4. - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

 2. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

 4. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

 5. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış

Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı, Noter tastikli imza sirküsü)

 1. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket

adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki
belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

 1. - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 2. - İhaleye girecekler gerekli evrakları 06.02.2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

SIRA
NO

MAHALLESİ

MEVKİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNATI

1

KURTULUŞ

-

93

24

794,53

ARSA

127.124,80

4.000,00

2

KURTULUŞ

-

392

8

380,99

ARSA

61.000,00

2.000,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR