GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gönen Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınmaz (bina ve arsası, arsa)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale 16.07.020 Perşembe günü saat 14.30’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Geçici teminatlar muhammen bedelin % ’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- İhaleye girecekler gerekli evrakları 15.07.2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

SIRA NO MAHALLESİ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
M2
CİNSİ KİRA
SÜRESİ
YILLIK / AYLIK MUHAMMEN BEDELİ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT
1 ALTAY DENİZKENT 1276 1 1.509 BİNA VE ARSASI 10 YIL YILLIK 1.000,00 300,00
2 KÖRPEAĞAÇ KÖY İÇİ - 998 3100 ARSA 10 YIL YILLIK 750,00 225,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR