Yazdır

GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan tarla vasıflı mesken satışı( 3. sınıf kuru tarım arazisidir)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494244
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : YAYLABAĞ MAH. / GÖLBAŞI
İmar Durumu : Tarla
: 300
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2015/618 TLMT.
İhale Yeri : GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
İkinci İhale Tarihi : 21.02.2017 10:00
İlk İhale Tarihi : 27.01.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 15000 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA)

İCRA DAİRESİ

2015/618 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mah. Cilt:8, Sayfa No:1208, Parsel:1097'de kayıtlı taşınmaz. Taşınmazın etrafında yapılaşma mevcuttur. Yerleşim yerine sınır teşkil etmektedir. Tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olduğundan arsa vasfındadır. Kadastro yoluna cephesi vardır. 3.Sınıf Tarım Arazisi tapuda Tarla nitelikli 300,00 m2 taşınmazdaki 1/4 (75,00 m2) borçlu hissesi satılacaktır.

Adresi : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mah.

Yüzölçümü : 300,00 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : Gölbaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2015 tarih ve 4724 sayılı yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 24/02/2014 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.maddesi uyarınca onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında "Özel Şartlı Bağ-Bahçe Alanı" olarak planlanarak, plan notlarına göre yapılaşma koşullarının E:0.15, Hmax:6.50 m. ve min. Parsel büyüklüğü 1500 m2 olarak belirlendiği, bir kısmının ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropoliten Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 22/04/2014 tarih ve 5234 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığına gönderilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2005 tarih ve 2876 sayılı kararı ile onaylanan Yakupabdal, Karataş ve Yaylabağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırları kapsamında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 15.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 21/02/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Tapu takyidatlarında hissedar olarak belirtilen ve adres bilgileri gönderilen hissedarların adreslerine yapılan tebligatların bila dönmesi ve tapuda adresi bulunmayan hissedarlar için satış ilanının İİK 127. maddesi gereğince ilanen tebliğ yerine kaim olacağı hususu ihtar olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/618 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR