GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gölbaşı Belediyesinden 3 adet arsa satışı yapılacaktır

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077157
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : HACILAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TİCARİ HAYAT 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölbaşı İlçesinde ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmıştır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
En geç ihale günü  saat 12.00'ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil  Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbaşı İlçesinde aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
1- İhaleler 19/11/ 2019 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
3- İstekliler, Şartnamelerde ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik ve Yetki Belgeleri, Yer Görme Belgesi, İkametgah Belgesi, Şartname Alındı Makbuzu, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ve Teminat Mektubu teyid yazısı.
4- İhaleye iştirak edecek olanlar her parsel için ayrı ayrı 200,00TL.(İkiyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra
No
Mahalle Ada/Parsel Kullanım Şekli Alanı
(m2)
Hisse
(m2)
Muhammen Bedel
(TL) (KDV’den Muaf)
Geçici Teminat
(TL)
1 Hacılar 110162/13 Konut Alanı (E=0.15 Hmax=6.50) 1.500,00 Tam 300.000,00 9.000,00
2 Topaklı 119632/10 Konut Alanı (E=0.50 Hmax=6.50) 2.121,11 Tam 89.086,62 2.673,00
3 Topaklı 119632/11 Konut Alanı (E=0.50 Hmax=6.50) 2.100,00 Tam 88.200,00 2.646,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR