ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep/Şahinbey ilçesinde arsa ihale yoluyla satılacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 adet muhtelif yerlerde ve ebatlarda arsalar satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
GAZİANTEP

1. İHALENİN KONUSU:
Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 34 adet arsanın satış ihalesidir.

S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı İmar Durumu M² Değeri Muhammen
Bedel
%3 Geçici
Teminat
1 75. YIL 3608 36 179.73 B-3 1,000.00 TL 179,730.00 TL 5,391.90 TL
2 Abdulhamidhan 6762 10 980.98 A-4 E:1.55 1,100.00 TL 1,079,078.00 TL 32,372.34 TL
3 Abdulhamidhan 6814 8 1216.56 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,094,904.00 TL 32,847.12 TL
4 Abdulhamidhan 6814 7 1272.3 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,145,070.00 TL 34,352.10 TL
5 Bülbülzade 4363 5 900 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 900,000.00 TL 27,000.00 TL
6 Bülbülzade 4363 7 910.27 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 910,270.00 TL 27,308.10 TL
7 Bülbülzade 4363 6 919.21 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 919,210.00 TL 27,576.30 TL
8 Bülbülzade 4542 24 810.26 A-3 E:1.35 1,150.00 TL 931,799.00 TL 27,953.97 TL
9 Bülbülzade 4542 25 829.44 A-3 E:1.35 1,150.00 TL 953,856.00 TL 28,615.68 TL
10 Bülbülzade 6212 10 1213.86 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,213,860.00 TL 36,415.80 TL
11 Bülbülzade 6211 2 1056.3 A-3 E:1.35 1,200.00 TL 1,267,560.00 TL 38,026.80 TL
12 Bülbülzade 6212 8 1388.68 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,388,680.00 TL 41,660.40 TL
13 Bülbülzade 5345 6 1165.29 A-3 E:1.35 1,200.00 TL 1,398,348.00 TL 41,950.44 TL
14 Bülbülzade 6212 7 1402.73 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,402,730.00 TL 42,081.90 TL
15 Çağdaş 3538 18 282.29 B-3 1,100.00 TL 310,519.00 TL 9,315.57 TL
16 Çağdaş 3538 9 459.45 B-3 1,100.00 TL 505,395.00 TL 15,161.85 TL
17 Güneykent 4496 8 896.71 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 896,710.00 TL 26,901.30 TL
18 Güneykent 4443 10 1049.35 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,049,350.00 TL 31,480.50 TL
19 Güneykent 4443 8 1050.66 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,050,660.00 TL 31,519.80 TL
20 Güneykent 4443 9 1051.75 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,051,750.00 TL 31,552.50 TL
21 Güneykent 4534 1 1147.45 ÜM 1,000.00 TL 1,147,450.00 TL 34,423.50 TL
22 Güneykent 4391 2 1187 ÜM 1,000.00 TL 1,187,000.00 TL 35,610.00 TL
23 Güneykent 4071 248 1121.94 A-5 E:1.35 1,400.00 TL 1,570,716.00 TL 47,121.48 TL
24 Güneykent 5400 2 1888.29 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 1,888,290.00 TL 56,648.70 TL
25 K.Kızılhisar 6242 5 1024.52 A-3 E:1.35 900.00 TL 922,068.00 TL 27,662.04 TL
26 K.Kızılhisar 6242 4 1128.09 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,015,281.00 TL 30,458.43 TL
27 K.Kızılhisar 1021 7 1142.64 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,028,376.00 TL 30,851.28 TL
28 K.Kızılhisar 1021 8 1200.15 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,080,135.00 TL 32,404.05 TL
29 K.Kızılhisar 1021 12 1258.39 A-3 E:1.35 900.00 TL 1,132,551.00 TL 33,976.53 TL
30 K.Kızılhisar 902 2 1191.22 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,191,220.00 TL 35,736.60 TL
31 K.Kızılhisar 191 15 1254.66 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,254,660.00 TL 37,639.80 TL
32 K.Kızılhisar 900 5 1617.47 A-3 E:1.35 1,000.00 TL 1,617,470.00 TL 48,524.10 TL
33 Tekstilkent 1620 357 641.39 B-3 Tic. 2,800.00 TL 1,795,892.00 TL 53,876.76 TL
34 Yeşilevler 7943 3 1539.08 E:1.35
Hmax:Serbest
1,100.00 TL 1,692,988.00 TL 50,789.64 TL

2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu arsaların satış ihalesi 16/01/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:15’de Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 15/01/2019 Salı günü saat 17:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.( her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)
5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

7. İSTENEN BELGELER:
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Gerçek kişileri için , Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek),
 3. Gerçek Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
 4. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
 5. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 6. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
 10. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
 11. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR