GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep/Oğuzeli'de hisseli arsa icradan satılıktır (Çoklu satış)

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978494
Şehir : Gaziantep / Oğuzeli
Semt-Mahalle : KÖRKÜN MAH. / OĞUZELİ
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/19102 Esas
Muhammen Bedeli
:
83,556 TL
Birinci Satış Günü
:
30.05.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
25.06.2019 09:30
Satış Yeri
:
Gaziantep Adalet Sarayı Mezat Salonu Şehitkamil // GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/19102 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Hissesi; Kayıtlara ve Bilirkişi Raporlarına Göre; Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Körkün Mah.-Köyü, 77 Cilt, 7601 Sayfa, 589 Ada, 12 Parselde Kayıtlı, 2.596,91 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın borçlulardan birine ait olan 28829/179200 Hissedir. Yerinde yapılan incelemelerde, ana taşınmaz arsa vasfında ve hisseli olup imar parselidir. Hisseli arsa üzerinde, fıstık ağaçlarının dikili olduğu görülmüştür. Hisseli arsa topoğrafik olarak düz ve az eğimli olup geometrik olarak yamuk formundadır. Hisseli arsa çevresinde sınırları belirleyici herhangi bir çit, tel vb. unsur bulunmamaktadır. Hisseli arsa üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Hisseli arsanın bulunduğu Körkün Mahallesinde altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı kısıtlıdır. Bölgede imar yolları henüz açılmamıştır.
DİKKAT : HİSSELİ TAŞINMAZ ARSA TOPLAMDA 2.596,91 M² ALANA SAHİP OLUP, YALNIZCA BORÇLUYA AİT OLAN 28829/179200 HİSSESİ SATILACAKTIR VE SATIŞ BEDELİ 28829/179200 HİSSE BEDELİDİR, YANİ TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİLDİR. (ALICI TAŞINMAZA BORÇLUYA AİT 28829/179200 HİSSE ORANINDA HİSSEDAR OLACAKTIR.)
Yüzölçümü : 2.596,91 m2 Yüzölçümlü Taşınmazın 28829/179200 Hissesidir.
Kıymeti : 83.556,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 25/06/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adalet Sarayı Mezat Salonu Şehitkamil // GAZİANTEP

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Hissesi; Kayıtlara ve Bilirkişi Raporlarına Göre; Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Körkün Mah.-Köyü, 77 Cilt, 7601 Sayfa, 589 Ada, 12 Parselde Kayıtlı, 2.596,91 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın borçlulardan birine ait olan 16931/35840 Hissedir. Yerinde yapılan incelemelerde, ana taşınmaz arsa vasfında ve hisseli olup imar parselidir. Hisseli arsa üzerinde, fıstık ağaçlarının dikili olduğu görülmüştür. Hisseli arsa topoğrafik olarak düz ve az eğimli olup geometrik olarak yamuk formundadır. Hisseli arsa çevresinde sınırları belirleyici herhangi bir çit, tel vb. unsur bulunmamaktadır. Hisseli arsa üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Hisseli arsanın bulunduğu Körkün Mahallesinde altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı kısıtlıdır. Bölgede imar yolları henüz açılmamıştır.
DİKKAT : HİSSELİ TAŞINMAZ ARSA TOPLAMDA 2.596,91 M² ALANA SAHİP OLUP, YALNIZCA BORÇLUYA AİT OLAN 16931/35840 HİSSESİ SATILACAKTIR VE SATIŞ BEDELİ 16931/35840 HİSSE BEDELİDİR, YANİ TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİLDİR. (ALICI TAŞINMAZA BORÇLUYA AİT 16931/35840 HİSSE ORANINDA HİSSEDAR OLACAKTIR.)
Yüzölçümü : 2.596,91 m2 Yüzölçümlü Taşınmazın 16932/35840 Hissesidir.
Kıymeti : 245.358,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü : 25/06/2019 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adalet Sarayı Mezat Salonu Şehitkamil // GAZİANTEP
HİSSELERİN KAYITLARINDAKİ ORTAK ŞERH VE BEYANLAR : Şerh-Beyan-İrtifak Hanesinde: 1-16.03.2015 tarih ve 1699 yevmiyeli G.Antep 1.Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğunun 2015/7 E. sayılı Mahkeme Müzekkeresi Yazısı İle, Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı Vardır, 2- G.Antep 2.Sulh Hukuk Mah. 2017/997 E. sayılı Mahkeme Müzekkeresi Dosyasında Davalıdır şerh beyanları bulunmaktadır. İlgili Mahkemeler ile yapılan yazışmalarda cebri icra satışına engel bir durum bulunmadığı bildirilmiştir. Taşınmaz Arsa Hissesi dosyamızdan hacizlidir ve satış hazırlama tarihi itibariyle taşınmaz hissesi üzerinde başkaca icra dosya haciz şerhleri bulunmaktadır.
HİSSELİ ANA TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:Oğuzeli Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına göre taşınmazın imar parseli olduğu, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında “Emsal:0,15, Taks:0,10, Öbçm: 5 m, Ybçm: 3+3 m Hmax:6,50 metre konut alanı’’ içerisinde kaldığı belirtilmiştir.
DİKKAT: İhale Katılımcıları ve Muhtemel Alıcıları tüm açıklamaları, şerh-irtifak-beyanlar hanesindeki bilgileri ve neticelerini baştan kabul etmiş sayılırlar...

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19102 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019
İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
*** İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR