TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum/Aziziye'de arsa ihale ile satılacaktır

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981724
Şehir : Erzurum / Aziziye
: 893
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aziziye ilçesi, Ilıca Mahallesi, 11080 ada, 1 parseldeki 893,06 m2 arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum ili Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

2584 SAYILI AZİZİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  1. İşin Nevi: Mülkiyeti 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ ne ait; Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Ilıca Mahallesi, 11080 ada, 1 parseldeki 893,06 m2 arsanın ihale edilmek suretiyle satışı.

  2. İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli: Erzurum ili Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Aziziye Kaymakamlık yanı Aziziye / ERZURUM adresinde bulunan 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet binasında şartname doğrultusunda Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Ilıca Mahallesi, 11080 ada, 1 parseldeki 893,06 m2 arsanın 26/04/2019 Cuma günü saat 10:00’da kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.

  3. Muhammen Bedel : 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ ne ait; Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Ilıca Mahallesi, 11080 ada, 1 parseldeki 893,06 m2 arsa için 450.000,00 (DörtyüzellibinTürkLirası) TL’dir.

  4. İhale Bedelinin Tahsil Şekli :Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyecektir. Taksitli satış olması halinde ise, teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak kesin teminat ile teklif ettiği peşinatı ödeyecektir.

  5. Teminat Miktarı:Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 nispetinde (13.500,00 TL) olup, kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya T.C Ziraat Bankası Aziziye Şubesi nezdindeki TR 360001000728289740655001 nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

  6. Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ nden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

  7. Şartname Temini:Taşınmaz satış şartnamesi 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler taşınmaz şartnamesini, 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasından 100,00 (Yüz) TL karşılığında temin edebileceklerdir.

  8. Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri: İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 25/04/2019 Perşembe günü saat 17:30 ’a kadar yukarıda adresi yazılı 2584 Sayılı Aziziye Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.


TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU:
0 442 631 33 09 nolu telefon aranabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR