ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum/Aşkale'de arsa ve prefabrik bina ihale yoluyla satılıktır

ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943162
Şehir : Erzurum / Aşkale
: 496
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum.  PTT Başmüdürlüğünde
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel No Vasfı Arsa / kapalı Alan yüzölçümü (m2) Muhammen Bedel (TL) KDV hariç % 10 Geçici Teminat (TL)
1 Erzurum Aşkale Kandilli 0/37 Arsa ve Prefabrik bina 496,10/55,00 20.000,00 2.000,00


1 nolu taşınmaz : 496,10 M2 arsa üzerinde 55 M2 Prefabrik Bina, özelliklere sahip İli, İlçesi. Mahalle. Ada, Parsel. Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazın kapalı zarf açık artırma usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer : Erzurum .PTT Başmüdürlüğü
İrtibat telefon no: 0 442 235 2295
Fax no : 0 442 233 1949

3)İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Erzurum. PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde temin edilebilecektir.

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 10 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2019 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte en geç ihale günü saat 14:00’e kadar Erzurum PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6) Satıştan doğacak masrafların (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım satım masrafının tamamı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

7) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

8)Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 20/02/2019 günü, saat 14:00’de Erzurum PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

9) Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.
DUYURU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR