SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Eğerci ve İnkışla köyünde 3 adet arsa satılacaktır

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927149
Şehir : Sivas / Gemerek
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BİZİM SİVAS 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda yeri, tapu kaydı, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile ihale tarih ve saati belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.
 2. İhaleler, İl Encümenince, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
 4. İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere,
 1. Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 2. Tebliğe esas ikamet belgesi,
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
 4. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, Oda kaydı vb.) ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 5. Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 6. Şartname, (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
 7. Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktarlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


SATILACAK TAŞINMAZLARIN

Bulunduğu Yer ve Tapu Kaydı Yüzölçümü
(m2 )
Vasfı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarih ve Saati
Gemerek İlçesi Eğerci Köyü
160 ada, 44 nolu parsel
887,13 Arsa 13.307,00 TL 1.331,00 TL 29.01.2019
10.00
Gemerek İlçesi Eğerci Köyü
160 ada, 45 nolu parsel
855,85 Arsa 12.838,00 TL 1.284,00 TL 29.01.2019
10.10
Gemerek İlçesi İnkışla Köyü
114 ada, 27 nolu parsel
1.363,63 Arsa 20.455,00 TL 2.046,00 TL 29.01.2019
10.20


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR