EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit/Tuzcumurat'da arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909830
Şehir : Balıkesir / Edremit
Semt-Mahalle : TUZCUMURAT MAH. / EDREMİT
: 2133
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/66 talimat
Muhammen Bedeli
:
65,179 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
21.02.2019 14:20
Satış Yeri
:
Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Edremit İcra Müdürlüğü Yanı-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2017/66 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN, TAPU KAYDI, CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Tuzcumurat Mahallesi, 1270 Ada, 5 Parsele kayıtlı, 46 Cilt, 4531 Sayfa Nolu, 2.133,13 m² yüzölçümündeki taşınmazın 1/9 hissesi.Dosyamıza sunulmuş olan 26.12.2017 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaz için '' Konumu:Parsel Kalkım asfaltına 100 m, Edremit meydanına 1.820 m,Çamcı mahallesi 2.330 m mesafededir.Özellikleri:Parselin arazi yapısı az eğimli olup, üzerinde zeytin ağaçları bulunmaktadır.Etrafında seyrek olarak yapılaşma başlamıştır.imar durumu henüz kesinlik kazanmamıştır.Su ve elektriği mevcuttur.Belediye hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır.Taşınmazın sahip olduğu özellikler göz önüne getirilerek bulunduğu mevkiide ve etrafındaki benzer taşınmazların satış fiyatları da araştırıldıktan sonra keşif tarihi itibari ile her m² birim değeri 250 TL m² olup, arsanın toplam değerinin; 2.133,13 m²x275 TL/m² =586,11 TL, borçlunun hissesine düşen pay 1/9 oranında 65.179,00 TL denilmektedir.
İmar Durumu : 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uygulaması sonucu oluşmuş olduğu, tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra 1270 ada, 5 parseli kapsayan alan ile ilgili olarak Balıkesir İdare Mahkemesi'nce uygulama iptal edilmiş ve Belediye Encümenince durum değerlendirilerek, mahkeme kararına uygun olarak karar alınmış olup, konu ile ilgili plan çalışmalarının devam etmekte olduğu, bahse konu plan çalışmaları tamamlandığı takdirde imar plan örneğinin sunulacağı bildirilmiştir.
Kıymeti : 65.179,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler/Mükellefiyetler/Beyanlar : Diğer : Beyan:İmar düzenlemesine alınmıştır.
1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/02/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Edremit İcra Müdürlüğü Yanı-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Tuzcumurat Mahallesi, 1266 Ada, 4 Parsel, 46 Cilt, 4503 Sayfa, 447,47 m² yüzölçümündeki, arsa vasfındaki taşınmazın 1/9 hissesi.Dosyamıza sunulmuş olan 26.12.2017 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaz için '' Konumu:Parsel, Kalkım asfaltına 120 m, Edremit meydanına 1.800 m, Çamcı mahallesine 2.350 m mesafededir.Özellikleri:Parselin arazi yapısı az eğimli olup, üzerinde zeytin ağaçları bulunmaktadır.Etrafında seyrek olarak yapılaşma başlamıştır.İmar durumu henüz kesinlik kazanmamıştır.Su ve elektriği mevcuttur.Belediye hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır.Taşınmazın sahip olduğu özellikler göz önüne getirilerek bulunduğu mevkide ve etrafındaki benzer taşınmazların satış fiyatları da araştırıldıktan sonra keşif tarihi itibari ile her m² birim değeri 250 TL m² olup, arsanın toplam değerinin; 447,47 m²x250 TL/m²=111.867 TL, borçlu hissesine düşen pay 1/9 oranında 12.430,00 TL'' denilmektedir.
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1266 ada, 4 parsel nolu taşınmazları da kapsayan alan ile ilgili olarak Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 07.05.2008 tarih ve 2007/461 Esas-2008/683 nolu kararı sonucunda, Belediye Encümenince durum değerlendirilerek, mahkeme kararına uygun olarak karar alınmış olup, konu ile ilgili plan çalışmalarının devam etmekte olduğu, bahse konu plan çalışmaları tamamlandığı takdirde imar plan örneğinin sunulacağı bildirilmiştir.
Kıymeti : 12.430,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler/Mükellefiyetler/Beyanlar : Diğer : Beyan:İmar düzenlemesine alınmıştır.
1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 21/02/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Müzayede (Satış) Salonu-Edremit İcra Müdürlüğü Yanı-Zemin Kat Edremit/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden (04.01.2019 tarihinden), artırma tarihinden önceki gün (23.01.2019 tarihine) sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Açık artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 miktarı kadar pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır.İhaleye katılmak isteyenler ihaleye katılım için gerekli % 20 teminatları ihale anında fiziki olarak yatırılabilecekleri gibi Müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.A.O Edremit Şubesine ait TR430001500158007305665233 nolu iban numarasına müdürlüğümüzdeki post cihazından T.Vakıflar Bankası T.A.O isimli bankaya ait bankomat kart ile ya da bankaya giderek isim-soyisim belirtilerekten de yatırabilirler.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden (29.01.2019 tarihinden), ikinci artırma gününden önceki gün ( 20.02.2019 tarihine) sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/66 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,İİK.127 maddesi uyarınca kendisine tebligat yapılamayan ilgililere e-ilanın ve gazete ilanının tebliğ yerine kâim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR