EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Edirne Belediyesine ait 354 m² arsa satılacaktır

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesinde 989 ada 147 pafta 7 parselde bulunan arsanın 3853/8853 hissesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen salununda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.
b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2019 yılı vizeli)
c-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekâletname.
e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2019 yılı onaylı)
f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilir.
g-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.SIRA
NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / MEVKİ

PAFTA

CİLT / KÜTÜK SAYFA NO

ADA

PARSEL

MİKTAR

CİNSİ

HİSSE MİKTARI

TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE GÜN
VE SAATİ
1 Edirne Merkez Yıldırım 147 4/326 989 7 354,12 m2 Arsa 3853/8853 52.400,00 TL 1.572,00 TL 26.03.2019
Salı
Saat: 14:00

İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 26.03.2019 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR