BİSMİL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Diyarbakır/Bismil'de arsalar ihaleyle satılacaktır

BİSMİL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907147
Şehir : Diyarbakır
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MÜCADELE 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Bismil/Esentepe Mahallesi ve Fatih Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bismil Milli Emlak Şefliği.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİSMİL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

S.NO

KÖY/ MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

MİKTARI m²

HAZ. HİS.

İMAR DURUMU

TAH. BEDEL

G.TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE GÜNÜ

SAATİ

1

Esentepe Mahallesi

Arsa

365

2

132,70

Tam

Konut Alanı

48.500,00

14.550,00

13/12/2018

Perşembe

10:00

2

Fatih Mahallesi

Arsa

400

16

1.797,98

Tam

KDKÇA

449.495,00

134.484,50

13/12/2018

Perşembe

10:30

  1. Bismil İlçesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ati taşınmazların 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile Bismil Milli Emlak Şefliğinde Satışı yapılacaktır.

  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan teminatlardan geçici teminat alındısı veya banka teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte)
b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı sureti vermeleri, tüzel kişileri vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) İhaleye vekaleten katılacakların temsilen yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Posta ile yapılacak tekliflerde ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşan ve iadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları kabul edilecek olup, postadaki gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

  2. Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca tahmin edilen bedelin %30 u oranında alınacaktır

  3. İhaleye çıkartılan taşınmazlara ait bilgiler ile ihale gün ve saati yukarıda belirtilmiştir.

  4. Esentepe Mahallesi 365 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın üzerinde Reşat Oğlu Rıfat AKIN”a ait muhdesat vardır.

  5. Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.

  6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  7. İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR