İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın satışı yapılacaktır

İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066167
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / KAĞITHANE MERKEZ
: 273
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 31.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSTANBUL 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait 1 adet taşınmazın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü  ‘’ Libadiye Caddesi No:54 K.Çamlıca/ İstanbul’’ adresindeki toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL DSİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Taşınmaz Mal Satış İlanı

1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği hükümlerine göre satılacaktır.
2-İhale ‘’Açık Teklif Usulü ‘’ ile İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü ‘’ Libadiye Caddesi No:54 K.Çamlıca/ İstanbul’’ adresindeki toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmaz malın ‘’Satış Şartnamesi’’ ve taşınmaz mala ait bilgiler çalışma saatleri içerisinde İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
4-Satışa sunulan taşınmaz malın KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminatı (muhammen bedelin % 3’ü) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5-Geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 14. Bölge Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
6-Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
7-Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen (alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
8-)İhale ve satıştan meydana gelen her türlü vergi, resim, harçlar, alım satım giderleri, KDV, karar pulu bedeli ve diğer tüm giderler ihale edilene (alıcısına) aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10)İstekliler belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıda istenilen belgeleri teslim etmek zorundadır
a-)Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)
b-)İkametgah belgesi (gerçek kişi olması halinde)
c-)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi. (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligatlar olarak kabul edilecektir.)
d-)Tüzel kişilerde 2019 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.
e-)Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat makbuzu (aslı).
f-)İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.İli


İlçesi


Mahalle


Ada


ParseI


Cinsi


Alan (m2)


DSİ Hisse

Alanı (m2)

Satışa Konu

DSİ Hisse

Alanı (m2)

Satışa Konu

DSİ Hİsse

Alanı

Muhammen

Bedeli

(TL) (KDV

HARİÇ)Geçici teminatı (TL) (%3)


İhale Tarihi ve Saati


Açıklama

İstanbul

Kağıthane

Merkez

6925

8

Arsa

273.00
44/273 44.00 396,000.00 11,880.00 20/11/2019
Saat 10:30
1/1000 ölçekli uygulama imar planında (BL-5) simgeli(Bloknizam 5 kat) konut alanı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR