DENİZLİ 3. İCRA DAİRESİ

Denizli/Karahayıtta 10107 m2 arsa ve müştemilatı icradan satılıktır

DENİZLİ 3. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962726
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
1999/3917 Esas
Muhammen Bedeli
:
8,390,914 TL
Birinci Satış Günü
:
03.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
31.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
Pamukkale Belediyesi Mezat Salonu - Hatipoğlu Mah. Atatürk Cad. 1070 Sok. No:1 Kat:4 PAMUKKALE / DENİZLİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
3. İCRA DAİRESİ
1999/3917 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt mahallesi, Tokattaş mevkii,218 Ada, 2 Parsel (eski 563 parsel) arsa vasaflı taşınmaz, Taşınmaz;Denizli ili Karahayıt beldesi, Tokattaşı mevkiinde kısmen Turizm Tesis alanında kısmen park alanında kalmaktadır.Denizliye 23 km, Akköy ilçesine ise 7 km, Pamukkale'ye 2 km. , Çardak Havaalanına 80 km.uzaklıktadır. Denizli'ye Pamukkale kasabası üzerinden asfalt yolla ve Akköy ilçesine asfalt yolla bağlantılıdır. Ulaşımı kolaydır. Taşınmaz Karahayıtmah. Yerleşim alanı merkezinde olup etrafında bir çok Termal Turizm tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz 10.107,45 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Parselin etrafı tel örgülüdür. Bahçe düzenlemesi, peyzajı yoktur. Taşınmazın yer aldığı arazi düz ve engebesiz bir topografik yapıya sahiptir.Konu taşınmazda binalar dışında kalan kısmın bir kısmında zeminde beton atılı olup diğer kısmı doğal haldedir. Taşınmaz üzerinde taban alanı 275,00 m² olan 2 katlı betonarme bina ve bu binaya bitişik olarak sonradan yapılmış taban alanı 91,00 m² olan 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Bina toplamda 366,00 m² taban alanlı 732,00 m² toplam alanlıdır. Taşınmazın binalar dışında kalan kısmında küçük bir kısmı otel bahçesi şeklinde olup bakımsızdır. Diğer kısımları eski otel eşyalarının depolandığı açık alandır. Taşınmazın bir kısmında hafriyat yapılmış ve bu alan çukurlaştırılmıştır. Taşınmaz içindeki 2 katlı binanın bodrum katı çamaşırhane ve kazan dairesi ve ardiye olarak kullanılmaktadır. Zemin kat ise eskiden lojman olarak kullanılmakta iken kıymet taktiri tarihi itibariyle eski otel eşyalarının depolandığı alan haline gelmiştir. Bina dışı ve içi sıvalı ve badanalıdır. Giriş kapıları demir doğ.lı pencereleri plastik doğ.lıdır. Isıtma sistemi yoktur. Binanın arka kısmında 100,00 m² alanlı kısım saç ile kapatılarak ardiye bölümü büyütülmüştür.Zemin katta ve Bodrum katta ayrıca wc. ler vardır. Bina üzerinde çelik çatılı atermit saç kaplamalıdır.Her iki katta zemin seramik kaplamalıdır.
Adresi : Denizli-Karahayıt Kasabasında eski adı ile Hierapolis Termal Motelolup girişinde Hierapolis Otel tabelası olan Turizm tesisinin arka kısmındadır.Otelin çamaşırhane ve kazan dairesi binasının içinde bulunduğu parseldir.
Yüzölçümü : 10.107,45 m²
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Denizli ili, Pamukkale İlçesi,Karahayıt Mah. ,563 nolu parsel iken 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/A maddesi uygulaması sonucunda işlem görerek 218 ada 2 parsel olmuştur. 218 ada 2 parsel nolu taşınmaz ;Kısmen Turizm Tesis Alanında Kısmen Park alanında kalmaktadır. Kadastral parsel niteliğinde olduğundan imar uygulamasına tabiidir. Kati Ruhsat verilemez.’’ Şeklinde belirtilmiştir.
Kıymeti : 8.390.914,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İHTİYATİ TEDBİR:31/01/2015 tarih 762 yevmiye, Denizli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/01/2015 tarih 2015/4 Esas(Denizli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/2018 tarih 2005/4 esas sayılı yazısı ile konulan tedbirin taşınmazın 3.kişilere satışana bir engel olmadığı bildirilmiştir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Pamukkale Belediyesi Mezat Salonu - Hatipoğlu Mah. Atatürk Cad. 1070
Sok. No:1 Kat:4 PAMUKKALE / DENİZLİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK. 127 maddesi uyarınca ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/3917 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR