DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Darıca Belediyesi'ne ait 6211 m² arsa ihaleyle satılıcaktır (çoklu satış)

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25.09.2019 17:00 Emlak ve İ stimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


1- Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Bağlarbaşı Mah. İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” açık artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi No:51 2.Kat) temin edilebilir.

Bölge Ada Parsel Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedeli Geçici Teminat Şartname Bedeli İhale gün ve saati
Darıca Cami Mah. 2551 142 6211.46 7.578.017,80 TL 227.340,53 TL 250 TL 26.09.2019
Perşembe
Saat:10.00
Darıca Cami Mah. 2551 141 1093.02 1.333.484,40 TL 40.004,53 TL 250 TL 26.09.2019
Perşembe
Saat:10.10
Darıca Cami Mah. 2551 88 765.69 9.34.141,80 TL 28.024.25 TL 250 TL 26.09.2019
Perşembe
Saat:10.20


2- Taşınmazların Özellikleri (İmar Durumu) :
a) 2551 ada 142 nolu taşınmaz imar planında 960 m2 lik kısmı Yol kalan kısmı Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz.
b) 2551 ada 141 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz.
c) 2551 ada 88 nolu taşınmaz imar planında Zeytinlik Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam Hmaks:6.50 m Ön bahçe çekme mesafesi 10,00 m Komşu bahçe mesafesi 5,00 m, Emsal:0.10, Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz, Birden fazla bodrum kat yapılamaz.
Bu alanlarda KASK dahilinde kalmak koşulu ile 70 m2’den küçük 250 m2’den büyük inşaat yapılamaz, şartları geçerlidir. Ayrıca yola terk işlemi ve yapı ruhsatı aşamasında Tarım Müdürlüğünün görüşünün alınması zorunludur.
3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgah belgesi – Nüfus cüzdan fotokopisi

b)Türkiye’de tebligat adresi beyanı

c) Tüzelkişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2019 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

d) Vekaleten katılıyor ise; Noter tasdikli Vekaletname

e) Ortak girişim olması halin de Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Ayrıca ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerde sayılan belgeler

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

g) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

h) Darıca Belediyesinden borcu yoktur belgesi.

4- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir.250 TL bedelle isteyenlere verilir.
5- Tekliflerin en geç 25.09.2019 Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir. Postada gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Darıca Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR