CİHANBEYLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Cihanbeyli'de Hazine'ye ait 5 adet arsa ihale edilecektir

CİHANBEYLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179529
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ EXPRES 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cihanbeyli Milli Emlak Müdürlüğü makam odası Cihanbeyli - Konya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CİHANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S.NO

TAŞINMAZ NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ ( m2)

İMAR DURUMU

HAZİNE HİSSESİ

TAHMİNİ BEDELİ
(TL.)

GEÇİCİ TEM. (TL.)

TARİH

SAATİ

1

42100117612

CİHANBEYLİ

YENİCEOBA

Arsa

19

1473

736,00

T. M.O. Alanı

TAM

110.400,00

22.080,00

13.07.2020

10:00

2

42100117613

CİHANBEYLİ

YENİCEOBA

Arsa

19

-

1475

876,00

T. M.O. Alanı

TAM

140.200,00

28.040,00

13.07.2020

10:15

3

42100117614

CİHANBEYLİ

YENİCEOBA

Arsa

19

1476

760,00

T. M.O. Alanı

TAM

114.000,00

22.800,00

13.07.2020

10:30

4

42100117615

CİHANBEYLİ

YENİCEOBA

Arsa

19

1477

730,00

T. M.O. Alanı

TAM

116.800,00

23.360,00

13.07.2020

10:45

5

42100109087

CİHANBEYLİ

DAMLAKUYU

Arsa

7

138

14

750,00

İMARSIZ

TAM

37.500,00

7.500,00

13.07.2020

11:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte

Cihanbeyli Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Satışı yapılan taşınmaz mallar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

3- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

4- Satışı yapılan taşınmaz malların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve Mücavir alanları içerisinde 5000,00.-TL, yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5- Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

6- İhaleye katılabilmek için ;

a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibra edilmesi gerekir.

b) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2020 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

7 İşgalli taşınmaz mallardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

8 Postada meydana gelen geçikmeler dikkate alınmayacaktır.

9 Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama karaıı kesindir.

10 Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR