KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden satış, kiralama ve irtifak hakkı tesisi

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (2886_17_1A)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41090108328 Çayırova Şekerpınar 448 14 409,92 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 738.000,00 184.500,00 04.12.2019 10:00

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İrtifak Hakkı Amacı / İrtifak Hakkı Süresi İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41060200452 Körfez Hereke 4708,47 Tam DHTA İskele ve dolgu yapılması amacıyla / 30 (Otuz) yıl 325.000,00 97.500,00 04.12.2019 10:15
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZA AİT İHALE İLANI
1 41020110502 Gebze Akviran _ 1493 5.448,41 Tam Depolama alanı Depolama alanı olarak kullanılmak üzere 5 yıl süre ile. 108.968,20 27.242,05 04.12.2019 10:30
2 41060102447 Körfez Dikenli 163 13 1.067,84 Tam Diğer tarım alanı Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl süre ile 1.281,41 320,35 04.12.2019 10:45
3 41060100047 Körfez Hereke _ 2863 14.976,00 Tam Diğer tarım alanı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl süre ile 11.232,00 2.808,00 04.12.2019 11:00
4 41060101075 Körfez Kalburcu 2498 120 25.339,32 Tam Diğer tarım alanı Tarım ve Hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere 5 yıl süre ile 22.805,39 5.701,35 04.12.2019 11:15
SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR
Sıra No Dosya no Bulunduğu ilçe Cinsi Modeli
1 320-02-1521 Körfez _ 8,5 m Balıkçı teknesi Ekonomik ömrünü doldurmuştur. Deniz Liman Şube Müdürlüğü iskelesinde bulunmaktadır. 9.500,00 2.375,00 04.12.2019 11:30
2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USÜLÜ İLE SATIŞI YAPILACAK KONUTLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Kat No Blok No Daire No Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41060103680 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/A 1 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 11:40
2 41060103681 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/A 2 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 11:50
8 41060103691 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/B 1 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 12:00
9 41060103692 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 18/B 2 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 12:10
10 41060103693 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 18/B 3 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 13:40
11 41060103694 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 1 18/B 4 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 13:50
14 41060103697 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/B 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 14:00
15 41060103698 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 18/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 14:10
20 41060103703 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 19/A 5 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 14:20
22 41060103705 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/A 7 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 14:30
23 41060103706 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/A 8 Bina ve Arsası 85.000,00 21.250,00 04.12.2019 14:40
25 41060103708 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 Zemin 19/B 2 Bina ve Arsası 80.000,00 20.000,00 04.12.2019 14:50
28 41060103711 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 2 19/B 5 Bina ve Arsası 94.000,00 23.500,00 04.12.2019 15:00
29 41060103713 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/B 7 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 15:10
30 41060103714 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 19/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 15:20
43 41060103730 Körfez Yarımca 1768 1 43.400,00 1/337 3 20/B 8 Bina ve Arsası 92.000,00 23.000,00 04.12.2019 15:30
KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (2886_17_1A)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41010101836 İzmit Ş.Gündoğdu 290 1 173,00 1/1 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 501.000,00 125.250,00 04.12.2019 15:45
2 41010101873 İzmit Ş.Gündoğdu 304 16 484,00 1/1 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 231.500,00 57.875,00 04.12.2019 16:00

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak olan taşınmaz mallar ile konutlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulle, irtifak hakkı ihalesi yapılacak olan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulu ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Gebze Emlak Müdürlüğünce satışı ve kiralaması yapılacak taşınmazlar ile satışı yapılacak konutların tamamı boştur. İrtifak hakkı verilecek taşınmazda 1648,00 m² lik bölümde beton zemin iskele, ve eğitim sahası, iki adet çift katlı toplam 6 adet konteyner ve 1 adet portatif kulübe mevcuttur. İzmit Emlak Müdürlüğünce satışı yapılacak olan, 1. sırada bulunan taşınmazın üzerinde Hazineye ait olmayan iki katlı metruk ev mevcuttur. 2. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan metruk halde bulunan tek katlı yığma bina mevcuttur.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde ve İzmit Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğü , İzmit Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kocaeli.csb.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR