ELAZIĞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik Elazığ İl Müdürlüğünden 21 adet arsa ve susuz tarla satılacaktır

ELAZIĞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01011004
Şehir : Elazığ / Merkez
Semt-Mahalle : POYRAZ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 4508
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 19.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 adet muhtelif ebatlarda arsa ve ham toprak satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN ELAZIĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA
NO
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/MAH. ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ (m²)
İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL.)
İHALE TARİH
VE SAATİ
İHALE USULÜ
1 Elazığ Merkez Poyraz Köyü 112 88 Ham Toprak 4.508,52 Tam İmarsız 113.000,00 33.900,00 02.07.2019 09:30 2886 /45
Açık Teklif Usulü
2 Elazığ Merkez Çatalçeşme(Mornik) Mahallesi 2894 2 Arsa 1.264,00 702,00 Ayrık Nizam 5 Kata Müsaadeli Konut Alanında Kalmaktadır. 281.000,00 84.300,00 02.07.2019 09:45 2886 /45
Açık Teklif Usulü
3 Elazığ Merkez İzzetpaşa Mahallesi 3386 16 Arsa 678,00 Tam Blok Nizam 5 Kata Müsaadeli Konut Alanında Kalmaktadır. 339.000,00 101.700,00 02.07.2019 10:00 2886/45
Açık Teklif Usulü
4 Elazığ Merkez Yolçatı Köyü 101 6 Ham Toprak 10.794,67 Tam İmarsız 237.500,00 71.250,00 02.07.2019 10:15 2886/45
Açık Teklif Usulü
5 Elazığ Merkez Yolçatı Köyü 101 5 Ham Toprak 39.215,67 Tam İmarsız 824.000,00 247.200,00 02.07.2019 10:30 2886 /45
Açık Teklif Usulü
6 Elazığ Merkez Hüseynik(Ulukent) Mahallesi 5512 1 Arsa 550,00 308,02 Ayrık Nizam 5 Kata Müsaadeli Konut Alanında Kalmaktadır. 201.000,00 60.300,00 02.07.2019 10:45 2886 /45
Açık Teklif Usulü
7 Elazığ Merkez Sarıçubuk(Bizmişen) Köyü 212 2 Arsa 5.358,31 Tam 4 Kata Müsaadeli Konut Alanında Kalmaktadır. 1.769.000,00 530.700,00 02.07.2019 11:00 2886 /45
Açık Teklif Usulü
8 Elazığ Merkez Aksaray Mahallesi 5045 7 Arsa 3.580,18 1.464,05 2 Kata Müsadeli Bağ-Bahçe Alanında Kalmaktadır. 190.500,00 57.150,00 02.07.2019 11:15 2886 /45
Açık Teklif Usulü
9 Elazığ Merkez Aksaray Mahallesi 1068 4 Arsa 390,00 Tam Ayrık Nizam 5 Kata Müsaadeli Konut Alanında Kalmaktadır. 117.000,00 35.100,00 02.07.2019 11:30 2286/45
Açık Teklif Usulü
9 Elazığ Merkez Yukarı Demirtaş Köyü - 83 Ham Toprak 30.400,00 Tam İmarsız 517.000,00 155.100,00 02.07.2019 11:45 2886 /45
Açık Teklif Usulü
10 Elazığ Merkez Balpınarı Köyü - 522 Ham Toprak 500,00 Tam İmarsız 4.000,00 1.200,00 02.07.2019 14:00 2886/45
Açık Teklif Usulü
11 Elazığ Merkez Şeyhhacı Köyü 160 18 Ham Toprak 321,62 Tam İmarsız 16.081,00 4.824,30 02.07.2019 14:15 2886/45
Açık Teklif Usulü
12 Elazığ Merkez Şeyhhacı Köyü 203 10 Ham Toprak 1.308,55 Tam İmarsız 45.800,00 13.740,00 02.07.2019 14:30 2886/45
Açık Teklif Usulü
13 Elazığ Merkez Karasaz Köyü - 707 Ham Toprak 5.774,62 Tam İmarsız 60.700,00 18.210,00 02.07.2019 14:45 2886/45
Açık Teklif Usulü
14 Elazığ Merkez Öksüzuşağı Köyü - 1003 Ham Toprak 2.033,14 Tam İmarsız 26.450,00 7.935,00 02.07.2019 15:00 2886/45
Açık Teklif Usulü
15 Elazığ Merkez Obuz Köyü 104 65 Kıraç Tarla 3.459,82 Tam İmarsız 48.450,00 14.535,00 02.07.2019 15:15 2886/45
Açık Teklif Usulü
16 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 101 379 Ham Toprak 7.098,46 Tam İmarsız 426.000,00 127.800,00 02.07.2019 15:30 2886/45
Açık Teklif Usulü
17 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 101 342 Ham Toprak 1.382,55 Tam İmarsız 83.000,00 24.900,00 02.07.2019 15:45 2886/45
Açık Teklif Usulü
18 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 101 343 Susuz Tarla 4.086,35 Tam İmarsız 245.500,00 73.650,00 03.07.2019 09:30 2886/45
Açık Teklif Usulü
19 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 101 339 Susuz Tarla 7.050,20 Tam İmarsız 423.500,00 127.050,00 03.07.2019 09:45 2886/45
Açık Teklif Usulü
20 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 105 130 Susuz Tarla 4.900,72 Tam İmarsız 319.000,00 95.700,00 03.07.2019 10:00 2886/45
Açık Teklif Usulü
21 Elazığ Merkez Çamyatağı (Nuralı) Köyü 105 240 Susuz Tarla 5.710,88 Tam İmarsız 371.500,00 111.450,00 03.07.2019 10:15 2886/45
Açık Teklif Usulü

Bitmap

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 21 adet taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilan metnin gösterilen tarih ve saatte Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
5- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
6- Satışı yapılacak taşınmaz malların satış ihalesinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.
8 - İta Amiri ihale kararını 15(on beş)iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR