ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çerkezköy'de 5.529 m2 arsa icradan satılıktır

ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908199
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Semt-Mahalle : İSTASYON MAH. / ÇERKEZKÖY
: 5529
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3659 ESAS
Muhammen Bedeli
:
3,041,384 TL
Birinci Satış Günü
:
08.01.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
04.02.2019 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇERKEZKÖY
İCRA DAİRESİ
2018/3659 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 1599 Ada, 1 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, DAYAMALAR YANI Mevkii, Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi Dayamalar Yanı mevkii1599 ada,1parsel tam hisse M....... D......... adma kayıtlı olan arsa vasıflı taşınmazların satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması istenmektedir. Tespit dosyasının incelenmesi ve 30.10.2018 tarihinde kadastro bilirkişisi ile yapılan keşif esnasında inceleme ölçüm ve gözlemler sonucunda taşınmazlar ile ilgili aşağıdaki hususlar saptanmıştır. Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi Dayamalar Yanı mevkii 1599 ada, 1 parsel tapuda 5.529,79 m2 arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde değer artırıcı herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Değerleme konusu parselin topoğrafik olarak meyilli , geometrik olarak dikdörtgen bir yapısı vardır. Parselin etrafı çevrilmemiştir. Hali hazırda arazinin boş ve sınır komşularının yine başka arsa ve tarlalardan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsele yaklaşık 1 km uzaklıkta çok katlı ve site şeklinde yapılar mevcut olup yapılaşma oranı hızlıdır.Halihazırda imar yolu açılmamıştır. Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi 1599 ada ,1 No.lu parsel 13.10.2015 tarih tasdikli 1/1000 Ölçekli revizyon uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 3 kat,TAKS=0.25, Emsal= 0,75 yapılaşma şartlarına sahiptir. Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti , emsal fiyatlar ve sürekli gelişen bir bölgede yer alması göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Tarafımıza gösterilen taşınmazın m2 birim fiyatının 550 TL/ m2 olarak alınması uygun görülmüştür. Taşınmaza 5.529,79 m2 x 550 TL/m2 = 3.041.384,50 TL değer takdir edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan satış kabiliyeti ve emsal fiyatları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Tespit konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, Dayamalar mevkii1599 ada, 1 parsel arsa vasıflı taşınmazın ise 3.041.384,50 TL değerindedir.
Adresi : Çerkezköy İstasyon Mah 1599 Ada , 1 Parselde Bulunan Taşınmaz Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.529,79 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ REZVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANINDA KALMAKTA OULP AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0,24, EMSAL 0,75 DİR
Kıymeti : 3.041.384,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır
1. Satış Günü : 08/01/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3659 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR