ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çat Belediyesine ait 20 adet arsa ve 1 adet çayır satışı yapılacaktır

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
encümen toplantı  salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Çat Belediye Başkanlığımıza ait Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45.maddesi gereği açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
1- Belediye meclisimizin 2019/21, 2019/40 ve 2019/51 sayılı kararlarına istinaden encümenimizin 27.11.2019 tarih ve 19 sayılı kararı gereği aşağıda nitelik, ada parsel yüzölçümü, muamman bedel, teminat ve adresi belirtilen taşınmazların satışı 28.11.2019 tarihinde ihaleye çıkarılıp 13.12.2019 günü saat 10.00”da encümen toplantı salonunda encümen huzurunda satış yapılacaktır.
2-Nitelik ada parsel yöz ölçüm bedel geçici teminat ve adres aşağıdadır.

SIRA NİTELİĞİ ADA PARSEL NO M2 YÜZÖLÇÜM KDV DAHİL MUAMMAN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL ADRESİ
1 Arsa 162/31 500 3.500.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
2 Arsa 162/34 500 3.500.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
3 Arsa 162/36 500 3.500.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
4 Arsa 162/37 500 3.500.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
5 Arsa 162/38 501,46 3.510..TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
6 Arsa 162/42 500 3.500.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
7 Arsa 162/47 623,02 4.370.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
8 Arsa 162/49 467,25 3.270.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
9 Arsa 162/50 467,14 3.270.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
10 Arsa 176/231 525 3.675.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
11 Arsa 176/232 525 3.675.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
12 Arsa 176/234 525 3.675.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
13 Arsa 176/235 525 3.675.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
14 Arsa 176/239 548 3.840.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
15 Arsa 176/240 548 3.840.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
16 Arsa 176/247 582 4.075.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
17 Arsa 176/263 734,43 5.140.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
18 Arsa 176/272 700 4.900.TL 250.00.TL Kaplıca Mahallesi ÇAT/ERZ
19 Arsa 101/186 716,95 6.500.00.TL 325.00.TL Kumaşlı mahallesi/Çat/ERZ
20 Arsa 113/4 282,53 2.500.00.TL 125.00.TL Kumaşlı mahallesi/Çat/ERZ.
21 Çayır 102/76 11.442,90 33.000.00.TL 2.000.00.TL Sarıkaya mah./Çat/Erzurum

3- Alınan taşınmaz bedellerinin tamamı yatırıldıktan sonra tapu devri yapılacaktır.
4- Alınan arsa ve arazinin her türlü vergi harç masrafı alıcıya aittir.
5-İhale 13.12.2019 günü saat 10.00 da Encümen toplantı odasında başlayıp bitinceye kadar devam edecektir.
6-2886 Sayılı Kanunun 6.maddesine yazılı şahıslar ihaleye giremeyeceklerdir.
7-Müracaatlar 28.11.2019 tarihinde başlayıp 13.12.2019 günü ihale saatinden bir saat önceye kadar kabul edilecektir.
8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
9-Şartname ücretsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
10-İhaleyi yapıp yapmamakta İhale komisyonu yetkilidir.
11-İsteklilerin 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 1 adet ikamet belgesi geçici teminat dekontunu dilekçe ile birlikte Belediye Başkanlığımıza müracaat edeceklerdir.
12-İhale tarafına kalıp ihale onaylandıktan sonra şartnamede belirtilen tarihe kadar (30 gün) ücretlerine yatıracaklardır.Yatırmayanların ihale hakkı fesih edilip teminatları belediyemize irad kaydedilecektir.
13-İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır.
İlanen duyurulur.
Melik YAŞAR Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR