ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çankaya Hilal Mahallesi'nde 833m2 müştemilatlı ağaçlı arsa icradan satılıktır

ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925800
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : HİLAL MAH. / YILDIZ
: 833
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
Dosya No
:
2018/38 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2544234 TL
Birinci Satış Günü
:
12.02.2019 10:05
İkinci Satış Günü
:
15.03.2019 10:05
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Merkez/Ankara

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Çankaya İlçesi Hilal Mahallesi 677. Cadde ile 693. Sokak Köşesinde üzerinde 24 ve 24/A kapı nolu gecekonduların bulunduğu yere rastlayan imarın 27709 Ada, 1 parselde kayıtlı 833,00-m2 yüzölçümünde arsa vasıflı taşınmaz üzerinde gecekondu tarzı 2 adet 24 ve 24/A kapı nolu tek katlı gecekonduların bulunduğu bunların tek katlı olduğu çatılarının ahşap üzeri kiremit dış cephesi boyalı doğramaların ise ahşap olduğu, 24 Kapı nolu gece kondunun deposu ile birlikte 110,00-m2 olduğu, 24/A kapı nolu gecekondunun'da yine 110,00-m2 olduğu ayrıca taşınmaz üzerinde çeşitli cins ve yaşta 30 adet ağaç bulunduğu keşif mahallinde bilirkişi incelemesinde gecekonduların kime ait olduğunun tesbit edilemediğini bildirilmiş olup, Taşınmazın arsa bedeline, 2.499.000,00-TL, 24 Kapı nolu yapı ve müştemilatına, 18.484,61-TL,24/A kapı nolu yapı ve müştemilatına, 22.321,65-TL, Ağaç bedellerine ise 4.428,00-TL, olmak üzere Toplam : 2.544.234,26-TL, bedel üzerinden taşınmaz ve müştemilatı hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir.
Yüzölçümü : 833,00 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/08/2016 Tarih ve 28550 Sayılı yazısı ile parselin imar ve 81149 nolu kesin parselasyon planında kaldığı inşaat tarzı ayrık nizam yoldan çekme mesafesi. 5-m, yan parselden çekme mesafesi 3,00-m kat adedi 4 kat yapılaşma koşuluna sahip "Konut" alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.544.234,26 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:05 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 15/03/2019 günü 10:05 - 10:15 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) Merkez/Ankara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/38 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR