ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Merkez Çınarlı köyü'nde 415 m² arsa satışı yapılacaktır

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045608
Şehir : Çanakkale / Merkez
Semt-Mahalle : ÇINARLI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 415
Yayınlandığı Gazeteler

BOĞAZ 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BOĞAZ 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/10
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2017/10
GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ : Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Çınarlı Köyü, Dardanos Mevkii, 1854 parselde kayıtlı 415,00 m2 yüz ölçümlü Arsa
GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz arsa vasfında olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planı kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanında kalması sebebi ile yapılaşma hakkı yoktur, tarımsal amaçlı kullanılamaz, tek veya çok yıllık bitki ekimi yapılamaz, parsel üzerinde halihazırda bulunan ağaçların meyvesi toplanabilir. Taşınmaz topoğrafik olarak az eğimli bir yapıya sahiptir bulunduğu mevkide elektrik ve su alt yapısı bulunmaktadır. Sınırlarını belirleyen herhangi bir iz ve işaret yoktur. 300 m batısında orman kampı, 500 m güneybatısında Dardanos plajı bulunmaktadır. Konum olarak Eski İzmir caddesine ve sahile yakın konumludur. Deniz manzarasına sahiptir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır.
MUAMMEN BEDEL : 20.000,00 TL
TEMİNAT TUTARI : 1.500,00 TL
SATIŞ ŞARTLARI
1- Taşınmazın birinci satışı 07/10/2019 Pazartesi günü saat 10:00-10:05 saatleri arasında Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların tutarını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14/10/2019 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya yapılacaktır. İkinci arttırmada muhammen bedelin %40’ı takip masrafları, varsa rüçhanlı alacaklıların tamamını karşılaması şartıyla teklifi baki kalan yada en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; Birinci açık arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. Alıcı çıkmaması halinde satış düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 1,2 ve 3. bentlerinde belirtilen; Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilecektir. 3. bendinde belirtilen, Hazine tahvil ve bonoların teminat olarak verilmesi halinde, 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılır. Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını satış saatinden önce Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim masrafları, tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Mueccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Satış bakiyesi kendinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki tüm hakları ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı olan belgeleri 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı fesih edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içinde tekrar arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna göre Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce kendisinden tahsil olunur. Faiz %5’den hesap edilir.
9- Bu ilan sadece gayrimenkulun satışına ilişkin olup, satışa ilişkin satışlar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış şartnamesinde olup, satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz.
10- Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
11- Şartname ilan tarihinden itibaren Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde görülebilecektir. Masrafı verildiğinde bir örneği ilgiliye gönderilebilir. İrtibat Telefonu: (286-263 13 13 – 3004)
12- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran, takyidat’ı olan alacaklı, borçlu, 3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Aynı ilan Kurumumuzun www.sgk.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR