ÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Çanakkale Çan'da üzerinde metruk bina bulunan arsa mahkemeden satılıktır

ÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182465
Şehir : Çanakkale / Çan
Semt-Mahalle : İSTİKLAL MAH. / ÇAN
: 47
İmar Durumu : Konut

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 30.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/27 Satış
Muhammen Bedeli
:
47,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.08.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
22.09.2020 11:00
Satış Yeri
:
ÇAN ADLİYESİ MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Çan İlçe, 208 Ada, 12 Parsel, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Çanakkale İli, Çan İlçesi İstiklal Mah. 208 ada 12 parsel tapu kayıtlarında ahşap ev vasfındadır. Taşınmaz her ne kadar ahşap ev niteliği ile kayıtlı olsa da zemin üzerinde iki katlı kısmen yıkılmış ahşap nitelikli kullanılamaz nitelikli yapı mevcuttur. 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı içinde kalmaktadır. Bitişik nizam 4 kat, konut alanındadır. Dikdörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak yol seviyesinin altında ve hafif meyillidir. Arsa vasfında olup İstiklal Mahallesinde ikinci derece öneme haiz cadde üzerindedir. İlçe merkezine kuş uçumu yaklaşık 160,00 mt mesafededir. Zamanında iki katlı olan bu yapı kısmen yıkılmış, deforme olmuş, ekonomik olarak güvenli bir tamirat-tadilatı mümkün görülmemektedir ve söküm maliyetini karşılayacak geri dönüşüm malzemesinin olmayacağı, Ahşap yapı 6,06 m2 1 nolu parsele 23,26 m2 11 nolu parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Üzerindeki yapı kullanılamaz durumdadır. Arsa: Bulunduğu konum ve mevkii alanı ve şekli, şehir merkezine olan mesafesi göz önüne alındığında (arka bahçe çekme mesafesi h/2 dir) arsanın değeri 47.000,00 TL dir. Bina: iki katlı konut olarak ahşap ve kerpiçten yığma tarzda yapılmış bir yapıdır. Yerli tip kiremit kaplı çatısı vardır. Yapının dışı sıvasız ve boyasızdır. Kapı ve pencereleri ahşaptır. Uzun zamandır kullanılmamaktadır. Ekonomik olarak güvenli bir tamirat tadilatı mümkün görülmemektedir. Söküm maliyetini karşılayacak geri dönüşüm malzemesi yoktur. Komşu parselleri olan 1 ve 11 nolu parsellere tecavüzlüdür. Taşınmazın toplam değeri 47.000,00 TL olup Çan Belediyesinden alınan imar durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalmakta olup, bitişik nizam 4 kat, konut alanındadır. Parsel cepheleri planlı alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olmadığından tek başına yapılaşamayıp komşu parsel ile tevhit şartı vardır. Tapu kaydında 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a)bendi uygulamasına tabidir beyanı vardır. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Adresi :
Yüzölçümü : 47,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 47.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/08/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 22/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ÇAN ADLİYESİ MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR