BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihale ilanı

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1 - İdarenin
a) Adı ve adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon / Faks : 0 266 – 4126450/0 266- 4221006
c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr
2 - İhale Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10/12/2019 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

MAHALLE
MEVKİİ

Ada No.

Parsel No.

CİNSİ

Zemin Yüzölçümü

% 3 Geçici Teminat

Muhammen Bedeli
1 Burhaniye Pelitköy Ilıca Mevkii
485

2

Arsa

667,73 m²

30.000,00 TL

1.000,000,00 TL
2 Burhaniye Pelitköy Bağlarburnu Mevkii
676

6

Arsa

329,28 m²

10.500,00 TL

350,000,00 TL
3 Burhaniye Taylıeli Mahallesi
175

3

Arsa

245 m²

10.500,00 TL

350,000,00 TL
4 Burhaniye Çoruk Mah. Çiftlik mevkii
322

3

Arsa

320,65 m²

10.500,00 TL

350,000,00 TL
5 Havran Büyükdere - 131 Zeytinlik 520 m² 1.350,00 TL 45.000,00 TL
6 Havran Büyükdere - 135 Zeytinlik 625 m² 2.100,00 TL 70.000,00 TL
7 Havran Büyükdere - 2226 Zeytinlik 8.527 m² 5.250,00 TL 175.000,00 TL

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmazın Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 2014/284 sayılı kararı ve yine Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 2019/303 sayılı kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.


İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10/12/2019 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.


5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 10/12/2019 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.


7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.


8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.


Gerçek kişiler için
a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.
Tüzel kişiler için ayrıca

  1. Tebligat için adresi beyanı,

  2. Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

  3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR