BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bozkır Belediyesine ait taşınmazların (arsa-işyeri) satış ve kiralama ihalesi

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01030350
Şehir : Konya / Bozkır
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 29.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozkır Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri belirtilen 10 Adet Arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.
b-)Mülkiyeti Belediyemize ait,Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 Adet İşyeri Belediye Encümeninin 02.05.2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile, Hamzalar Mahallesinde bulunan 2 adet İşyeri/Depo, Belediye Encümeninin 20.06.2019 tarih ve 59 ve 04.07.2019 tarih ve 64 Sayılı kararları ile, üç yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale 22/08/2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.
f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
h) Belediyeden borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA
PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/
VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN
BEDELİ
( TL )

İHALE SAATİ

1

SARIOĞLAN
(KOÇAŞ)

ARSA

236/1

523,30

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1050.00

10.470.00

14.00

2

SARIOĞLAN
(KOÇAŞ)

ARSA

237/1

602,83

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1.210.00

12.060.00

14.05

3

SARIOĞLAN
(KOÇAŞ)

ARSA

237/5

538,13

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1.080.00

10.770.00

14.10

4

SARIOĞLAN MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

242/1

1078,71

TAKS:030
KAKS:060
A-2

2.160.00

21.580.00

14.15

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

242/2

919,00

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1.840.00

18.380,00

14.20

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/2

595,31

TAKS:030
KAKS:060
A-2

900.00

8.950,00

14:25

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/3

651,19

TAKS:030
KAKS:060
A-2

980.00

9.770.00

14:30

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/4

648,89

TAKS:030
KAKS:060
A-2

975.00

9.750.00

14:35

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/5

686,69

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1.035.00

10.310.00

14:40

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

256/9

729,63

TAKS:030
KAKS:060
A-2

1.095.00

10.950.00

14:45

11

CUMHURİYET MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:33 BOZKIR

İŞYERİ

535/2

40M2

3 YIL/36 AY

720.00

7200.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:50

12

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

15M2

3YIL
36/AY

216.00

2.160.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:55

13

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76/C BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

60M2

3YIL
36/AY

240.00

2.400.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

15:00İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

22.08.2019 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde , ikinci ihale bir hafta sonra 29.08.2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR