İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Bornova/Çamdibi Mahallesi'nde arsa mahkemeden satılıktır

İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944001
Şehir : İzmir / Bornova
: 117
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/8 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
620,000 TL
Birinci Satış Günü
:
01.04.2019 15:40
İkinci Satış Günü
:
14.05.2019 15:40
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


İzmir 1.Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanun Hüküm Hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun İzmir İli Bornova İlçesi,Çamdibi Mahallesi ,Mevkii:3 ncü İrim,Cilt:30,Sayfa No.2889,Parsel 2896 da kayıtlı,117,50 m2,Ana Taşınmaz Nitelik:Müşterek ve Daimi Yolluk yazılı gayrimenkul İzmir Bornova İlçesi Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi 59 ve 61 kapı nolu yapılar arasında olup,
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA; Satışa konu taşınmaz İzmir Bornova İlçesi Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi 59 ve 61 kapı nolu yapılar arasında olup üzerinde her hangi bir kayda değer muhdesat bulunmamaktadır.Taşınmazın bulunduğu mevkii,konumu ,yüzölçümü,şehrin önemli merkezine olan mesafesi ,civarındaki mevcut yapılaşmalar ve imar durumu gibi taşınmazın değerini olumlu ve olumsuz yönde etkiliyecek tüm faktörlerin birlikte değerlendirildiği belirtilmiştir.
İmar Durumu : İzmir Bornova İlçesi,Çamdibi Mahallesi 2896 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında B(Bitişik) Nizam 7 (Yedi) Katlı,Bitişik Nizam 2 Katlı ve B (Bitişik)Nizam 5(Beş) Katlı M Koşullu (Yönetici Merkez)+ Ticaret Alanında Kalmakta olup 16.07.2014 gün, 27-1276 nolu Bornova Belediyesi Encümen Kararına İstinaden 02.07.2014 gün ve 2014/32 sayılı Teknik Komisyon Kararı ile belirlenen düzenleme sınırı dahilinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre İmar Uygulaması görmesi gerekmektedir. Söz konusu parsel 01.10.2017 tarihli P.A.İ. Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.Fıkrasında tanımlanan alanda kalmakta olup,bu yazılı plan fotokopisi 05.07.2018 gün ve 330 sayılı Bornova Belediye Meclisince alınan karar gereği düzenlenmiştir.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine tabidir.Otopark Yönetmeliğine tabidir. *Ö.A.5.1 alanda kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 620.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı beyan hanesinde İmar Düzenlemesine alınmıştır şerhi olup bu şerhle yükümlü satılacaktır.
1. Satış Günü : 01/04/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR