BOLU VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu/Merkez Yenicepınar'da arsa ve binası ihale ile satılacaktır

BOLU VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978926
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : YENİCEPINAR KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 518
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY GÜNDEM 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlimiz Merkez İlçe Yenicepınar Köyü 1305 Ada 518,60 m² Arsa ve Üzerindeki 120,51 m² bina satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU VALİLİĞİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
(İhale İlanı)

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisi yapılan ve satış yetkisi verilen İlimiz Merkezinde bulunan arsa ve konuttan oluşan toplam 1 adet taşınmazın 7269 sayılı Kanunun 31. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma suretiyle satış ihalesinin belirlenen muhammen bedel üzerinden 26.04.2019 tarihinde saat:14.30’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmasına;
1-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
2- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,
b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2019 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,
d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini,
3- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Telgraf, Faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan Olunur.

Sıra No Yeri Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat
1 İlimiz Merkez İlçe Yenicepınar Köyü 1305 Ada 518,60 m² Arsa ve Üzerindeki 120,51 m² Bina satılacaktır. 42.826,00 TL 1.284,78TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR