BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bigadiç/Çömlekçi Mahallesi'nde 161 adet arsa satışı yapılacaktır

BİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892209
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
161 adet arsa vasıflı taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bigadiç Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kuyu Mahallesi Yeşilli Caddesi No:1 Bigadiç/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN METNİ

Mülkiyeti Bigadiç Belediye Başkanlığı’na ait, Çömlekçi mahallesinde aşağıda ve ekli listede nitelikleri belirtilen 161 adet arsa vasıflı taşınmazların ihale şartnamesindeki hükümlere uygun olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi hükmü uyarınca Açık Teklif Usulü ile 26.11.2018 ve 27.11.2018 tarihlerinde Belediye Encümeni huzurunda taşınmaz gayrimenkul satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN
Adresi : Kuyu Mahallesi Yeşilli Caddesi No:1
Bigadiç/BALIKESİR
Telefonu : 0 266 614 12 09
Faksı : 0 266 614 33 13
Elektronik Posta Adresi :

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Bigadiç Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
Kuyu Mahallesi Yeşilli Caddesi No:1
Bigadiç/BALIKESİR
Tarihi ve Saati : 26.11.2018 ve 27.11.2018 09:00
Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) yukarıda belirtilen adreste bulunan Bigadiç Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek yâda 100,00-TL. ücret karşılığı aynı yerden satın alınacaktır. İhale katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3-İhaleye katılabilme şartları
a) İsteklinin reşit olması
b) İsteklinin Çömlekçi Mahallesi nüfusuna kayıtlı yada doğum yerinin çömlekçi mahallesi olması,c) İsteklinin doğum yeri yada nüfus kaydının çömlekçi mahallesi olmaması halinde Adres kayıt sisteminde 1. Adresinin Çömlekçi Mahallesi olması ve bu adreste asgari 5 yıldır ikamet ediyor olması,
4-İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgah Belgesi
c) Geçici teminatı yatırdığına dair belge
d) Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname
e) Şartnameyi aldığına dair belge

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR