NEVŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait taşınmazın ihale yoluyla satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493068
Şehir : Nevşehir
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 2 ADET AKARYAKIT-LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI ve 2 ADET TİCARET ALANI RUHSATLI ARSALAR SATILACAKTIR.
İhale Tarihi
:
12.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 2 ADET

AKARYAKIT-LPG SATIŞ VE BAKIM İSTASYONU RUHSATLI ve 2 ADET TİCARET ALANI RUHSATLI ARSALAR SATILACAKTIR.

1-Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Tapunun; İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka, tapunun 20 K3 pafta, 3115 ada, 2 parseldeki 7000 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı), İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka, tapunun 20 K3 pafta, 3115 ada, 3 parseldeki 7287,65 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Ticaret Alanı ruhsatlı), İbrahimpaşa Mahallesi 1. Mıntıka, tapunun 21 K 3 pafta, 3230 ada, 1 parseldeki 3021,26 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Ticaret Alanı ruhsatlı), Bekdik Mahallesi 4.Mıntıka, tapunun 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parseldeki 4625,75 m² arsa (Belediyemiz İmar Planında Akaryakıt Satış ve Bakım istasyonu ruhsatlı) taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2-İhale 12 Aralık 2016 Pazartesi günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5- Muhammen bedel ve teminatlar;

Adres Bedeli TL

İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parseldeki 7.000 m² arsa

2.968.000,00

İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 3 parseldeki 7.287,65 m² arsa

2.040.542,00

İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka 21 K 3 pafta, 3230 ada, 1 parseldeki 3.021,26 m² arsa

1.500.055,59

Bekdik Mahallesi 4.Mıntıka 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parseldeki 4.625,75 m² arsa

2.002.949,75

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6-Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7- İhale bedeli üzerinden % 18 oranında KDV ödenecektir.

8- İhaleyi alan; ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 KDV’yi İhale Onayını takip eden 10 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.(İlimiz Bekdik Mahallesi 4.Mıntıka 16-J-4 pafta, 3161 ada, 2 parseldeki 4.625,75 m² arsa KDV’den muaftır)

9- İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır.

10-İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

11- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR