DİNAR BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait tarla ve arsalar ihale usulüyle satılacaktır

DİNAR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860493
Şehir : Afyonkarahisar / Dinar
Semt-Mahalle : İSTASYON MAH. / DİNAR
Yayınlandığı Gazeteler

DİNAR UMUT 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİNAR UMUT 21.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkanlık Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLAN METNİ

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:


1.) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2.) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 26.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

TARLA VE ARSALAR

Mahallesi

Mevkii

Vasfı

Ada / Parsel

M2

Muhammen
Bedel

% 3 Geçici Teminatı

İhale Saati

İstasyon

Dibekçayırı

Tarla

150/138

4290.00

85.800.00 TL

2.600.00

14.00

istasyon

Dibekçayırı

Tarla

150/139

3724.00

74.480.00

2.300.00

14.05

İstasyon

Gar

Arsa

831/4

465.81

69.871.50

2.100.00

14.10

İstasyon

Gar

Arsa

831/7

337.16

47.202.40

1.500.00

14.15

İstasyon

Hörtuvar

Arsa

195/351

430.68

64.602,00

2.100,00

14.20

İstasyon

Hörtuvar

Arsa

195/352

576,48

86.472,00

2.700,00

14.25

İstasyon

Otogar

Arsa

522/2

550.00

110.000.00

3.300.00

14.30

İstasyon

Ray Sokak

Arsa

868/2

318.61

47.791.50

1.500.00

14.35

İstasyon

Ray Sokak

Arsa

868/3

388.28

58.242.00

1.800.00

14.40

İstasyon

Ray Sokak

Arsa

869/3

402.05

60.307.50

1.900.00

14.45

İstasyon

Ray Sokak

Arsa

869/4

350.19

52.528.50

1.600.00

14.50

İstasyon

Ray Sokak

Arsa

870/3

306.67

46.000.50

1.500.00

14.55

Camikebir

İtfaiye

Arsa

248/40

520.25

130.062.50

4.000.00

15.00

Konak

Bostanlık

Tarla

58/35

2066.00

8.264.00

250.00

15.05

Konak

Çivril Yolu

Tarla

5/3

100010.45

1.100.114.95

35.000.00

15.10


3.) İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 26.09.2018 Çarşamba günü saat 13: 30 ‘a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

  1. İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkulun ihalesine katılacağını bildirecektir.

  2. Kanuni ikametgah vermesi ,

  3. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi ,

  4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi ,

  5. İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.

  6. Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

4.) İhaleye katılmak isteyenler 100,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

5.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR