ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait muhtelif taşınmazlar ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200(İki Yüz)TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

MAHALLE

Ada

Parsel

Yüzölçümü

M² Bedeli

Toplam Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Baklalı

150

17

11,783.31

150.00 TL

1,767,496.50 TL

53.025.00 TL

08.12.2016

10.00

2

Baklalı

120

6

14497.3

125.00 TL

1,812,162.50 TL

54.365.00 TL

08.12.2016

10.20

3

Boyalık

125

181

5,010.29

180.00 TL

901,852.20 TL

27.056.00 TL

08.12.2016

10.40

4

Hacımaşlı

0

395

9,500.00

180.00 TL

1,710,000.00 TL

51.300.00 TL

08.12.2016

11.00

5

Hadımköy

394

2

638.05

450.00 TL

287,122.50 TL

8.614.00 TL

08.12.2016

11.20

6

Tayakadın

1786

2,090.00

150.00 TL

313,500.00 TL

9.405.00 TL

08.12.2016

11.40

7

Tayakadın

1811

3,345.00

150.00 TL

501,750.00 TL

15.053.00 TL

08.12.2016

12.00

8

Tayakadın

1953

3,520.00

200.00 TL

704,000.00 TL

21.120.00 TL

08.12.2016

12.20

9

Haraççı

4482

29

1216.35

1.250.00 TL+KDV

1.520.437.50 TL+KDV

45.614.00 TL

08.12.2016

12.40

10

Haraççı

354

3600

125.00 TL

450,000.00 TL

13.500.00 TL

08.12.2016

13.20

11

Sazlıbosna

847

9700

175.00 TL

1,697,500.00 TL

50.925.00 TL

08.12.2016

13.40

12

Sazlıbosna

1564

2600

175.00 TL

455,000.00 TL

13.650.00 TL

08.12.2016

14.00

13

Sazlıbosna

1658

600

250.00 TL

150,000.00 TL

4.500.00 TL

08.12.2016

14.20

14

Sazlıbosna

1676

1200

250.00 TL

300,000.00 TL

9,000.00 TL

08.12.2016

14.40

15

Karaburun

115

1

526.26

1,200.00 TL

631,512.00 TL

18.946.00 TL

08.12.2016

15.00

16

Karaburun

118

2

1448.82

1,200.00 TL

1,738,584.00 TL

52.158.00 TL

08.12.2016

15.20

17

Boyalık

125

47

19,105.74

150.00 TL

2,865,861.00 TL

85.976.00 TL

15.12.2016

14.00

18

Arnavutköy

20472

739

6,500.00 TL

4,803,500.00 TL

144.105.00 TL

15.12.2016

14.20

19

Sazlıbosna

846

10500

200.00 TL

2,100,000.00 TL

63,000.00 TL

15.12.2016

14.40

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

B1 Blok

Daire No

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kat No

20

Hadımköy

709

1

1

6

150,000.00 TL

4.500.00 TL

15.12.2016

15.00

21

Hadımköy

709

1

1

7

150,000.00 TL

4.500.00 TL

15.12.2016

15.20

22

Hadımköy

709

1

1

8

150,000.00 TL

4.500.00 TL

15.12.2016

15.40

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

2.İkametgâh belgesi,

2.Nüfus cüzdan sureti,

3.Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7.Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3.Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4.Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5.Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7.Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale gününden 1 gün önce saat 17.00 ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR