HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait arsa ihale usulüyle satılacaktır

HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873346
Şehir : Şanlıurfa / Halfeti
Semt-Mahalle : SAYLAKKAYA MAH. / HALFETİ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yukarıda özellikleri yazılı olan 2 (iki) adet taşınmaz malıın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Yazı İşleri Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.   
İşin Yapılacağı Yer
:
Halfeti- Saylakkaya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Halfeti Belediyesi Yazı İşleri Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALE İLANI

SIRA NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Şanlıurfa Halfeti Saylakkaya Tarla 0 420 48.900,00 Tam İmarsız 227.482,80 6.824,48 19.10.2018 14:00
2 Şanlıurfa Halfeti Saylakkaya Bağ 0 676 9.500,00 Tam İmarsız 168.910,00 5.067,30 19.10.2018 14:30
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 2 (iki) adet taşınmaz malıın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Yazı İşleri Müdürü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir ve 100 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az yarısı peşin, kalanı 3 eşit taksitler halinde de ödenebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR