UŞAK BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait arsa ihale usulüyle satılacaktır

UŞAK BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862610
Şehir : Uşak / Merkez
Semt-Mahalle : BOZKUŞ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 31244
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2018 16:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

01- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36 ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

02- Taşınmaz İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

No

Taşınmazın Adresi

Ad.

Türü

ada

prs.

İhale

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Tem. (%3)

Tarihi

Saati

1

Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı ticaret alanı

1

ARSA

192

1

31.244,66

02.10.2018

16:40

6.100.000,00

183.000,00

04- İhaleye girecekler:

 1. Gerçek Kişiler;

 1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

 2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

 3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

 4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

 1. Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

 1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

 2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

 3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

 4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

 5. İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

 6. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
  İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR