DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait arsa ihale usulüyle satılacaktır

DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862509
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
: 8296
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİSAR 19.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİNANPAŞA İLÇESİ

DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

  1. İhale konusu işin yeri, miktarı ve niteliği; Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Düzağaç Kasabası Fatih Mahallesi 2 Pafta 8801 Parsel numaralı 8.296, 64 m2 alana sahip Arsa vasıflı taşınmazın peşin satış işi.

  2. Şartname ve imar durum bilgileri Belediyemiz Fen İşleri Biriminden ücretsiz olarak görülebilir.

  3. İhale 27.09.2018 tarih Perşembe günü Saat 15: 00’ da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

  4. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

  5. Muhammen Bedel= 1.659.328, 00 TL- (bir milyon altı yüz elli dokuz bin üç yüz yirmi sekiz lira)

  6. Geçici Teminat= 49.780, 00 TL- (kırk dokuz bin yedi yüz seksen lira)

  7. İhale bedeli 15 gün içerisinde Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesi TR 71 0001 0005 1732 5702 89 5001 numaralı Belediyemiz hesabına peşin olarak ödenecektir.


İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur. 11.09.2018

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannameleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannameleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Belgesi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Düzağaç Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Düzağaç Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR