Yazdır

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyeye ait 5 adet taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494703
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MESAJ 03.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 5 adet taşınmazın satışı işinin ihalesi
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 08.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/1783
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığı’ndan:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen 5 adet taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Karar No: 2016/1783

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

b) İlçesi: Kartal

c) Mahalle: Muhtelif mahallelerde.

d) Açık Adres : Kartal İlçesinde bulunan Kartal Belediyesi’ne ait parseller.

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)

7) İhale Zamanı : 08.12.2016 Perşembe Saat: 10:30-11:30 arası

8) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü.

9) İhale şartnamesi: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

(Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:3 Kartal/İSTANBUL

Tel:0216 280 55 97 -Fax: 0216 280 55 93)

10) İhale Dosyası: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 200,00 TL. Karşılığında temin edilebilir.

11) Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: İstekliler belgeleri sıra numaralı iştirak belgesi karşılığında 07.12.2016 Çarşamba saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)

b) Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat

d) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)

e) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)

f) Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi

g) Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

13) Satışa çıkacak arsaların özellikleri ve listesi:

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Hisse Durumu

Yüz ölçümü

Muhammen Bedel

Geçici

Teminat

Adres

İhale Saati

1

Cevizli

G22A09D2D

10740

7

Tam

157.23

353,767.50 TL

10,613.03 TL

Beyazıt Cad. No:13

10:30

2

Esentepe

G22A09C4B

10924

3

Tam

452.21

1,356,630.00 TL

40,698.90 TL

Pamuk Sok. No:42

10:45

3

Hürriyet

G22A15B1B

11992

3

Tam

200.16

450,360.00 TL

13,510.80 TL

Cansu Sok. No:6

11:00

4

Cumhuriyet

110-1

11753

439

Tam

238.36

417,130.00 TL

12,513.90 TL

Cengiz Sok. No:10

11:15

Gümüşpınar

132

10335

113

Tam

165.27

413,175.00 TL

12,395.25 TL

Limon Sok. No:23

11:30

14) İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR